Retspleje

Advokater vil have ebh-sag afvist

Anonymiserede og manglende bilag til stævning umuliggør effektivt forsvar i erstatningssag

Forsvarerne for de 18 indstævnede i statens erstatningssag mod nøglepersoner fra den krakkede ebh bank vil nu i forbindelse med en såkaldt formalitetsprocedure have Vestre Landsret til at afvise sagen. Årsagen til kravet er, at statens advokat i sagen, Poul Flemming Hansen, har afleveret en stævning, hvor adskillige bilag til den 235 sider store stævning enten ikke er blevet fremlagt eller optræder i anonymiseret form med masser af sorte tuschstreger. Retsplejeloven - Det er meget vanskeligt, ja nærmest umuligt, at tilrettelægge et effektivt forsvar over for beskydninger, der henviser til dokumenter og oplysninger, man ikke må få at se, siger advokat Preben Bang Henriksen, der er advokat for Anna Breum, næstformand i ebh banks bestyrelse. Han mener, at de udeladte og anonymiserede bilag er helt centrale for sagen, idet det drejer sig om referater af bestyrelsesmøder, interne revisionsprotokoller, engagementsoversigter og andre vigtige dokumenter. - Og derfor lever stævningen ikke op til retsplejelovens krav om, at sagsøger skal fremlægge de dokumenter, han støtter sit krav på, mener Preben Bang Henriksen. Der er tale om et helt naturligt krav til statens bevisførelse, mener han. - Hvis staten ønsker at få dom for 700 millioner kroner, så må det være en selvfølge i et retssamfund, at de sagsøgte præcis ved, hvad de anklages for, siger Preben Bang Henriksen. Bruger bankhemmeligheden Advokat Poul Flemming Hansen begrunder i sin stævning på statens vegne de tilbageholdte eller anonymiserede bilag med hensynet til bankhemmeligheden, men erklærer sig villig til at lægge alle oplysninger frem, "såfremt retten træffer afgørelse herom." Østre Landsret har tidligere taget stilling til et lignende spørgsmål i forbindelse med erstatningssagen i kølvandet på Roskile Banks sammenbrud. Her bestemte retten, at alle bilag skulle fremlægges og uden anonymisering. - Og de personer, der optræder anonymt i stævningen i vores sag, kunne sikkert pålægges at vidne, og det synes jeg også svækker argumentationen for hemmeligholdelse, siger Preben Bang Henriksen. Advokat Poul Flemming Hansen har kun en kommentar til forsvarsadvokaternes påstand. - Jeg er helt uenig i deres synspunkt, men ønsker at gemme min argumentation til retten, siger han. Tvivler på afvisning Professor Lars Bo Langsted kender ikke indholdet af statens stævning i erstatningssagen. - Men overordnet set tvivler jeg på, at forsvarsadvokaterne får held med at få sagen afvist på grund af manglende bilag, siger han. Lars Bo Langsted vurderer nemlig, at retten vil tage udgangspunkt i, at sagsøger ved at tilbageholde og anonymisere bilag svækker sin egen sag. - Statens bevisførelse bliver jo alt andet lige svagere på den måde, og så bliver det sværere at få de indstævnede dømt, mener han. Preben Bang Henriksen forventer, at Landsretten tager stilling til forsvarsadvokaternes påstand i løbet af de næste par måneder.