Retspleje

Advokaternes stærke mand

Henrik Rothe, generalsekretær i Advokatsamfundet, fylder onsdag 60 år.

Henrik Rothe, generalsekretær i Advokatsamfundet, fylder onsdag 60 år.

¤Henrik Rothe, generalsekretæren i Advokatsamfundet, fylder onsdag 60 år. Juristen, der bor i Gentofte, forbereder slag og fører an i kampen, når advokaterne forsøger at forsvare egne interesser og værne om borgernes retssikkerhed. Han befinder sig godt i denne udfarende rolle, selv om han tidligere i karrieren skulle opføre sig på en anden måde: Som dommer i blandt andet Slagelse bestod opgaven i at være neutral og lyttende. Rolleskiftet er iøjnefaldende, men måske ikke helt så dramatisk som farens. Bendt Rothe var advokat og lic.jur., men mere kendt som skuespiller. Henrik Rothe er lobbyisten, der render justits- og andre ministre på dørene med sine sager. Så god er han, at den daværende justitsminister Lene Espersen (K) i sin tale under middagen ved den seneste store advokatkomsammen i 2007 skamroste ham og sagde, at han skulle være velkommen hos De Konservative. Han er jurist fra Aarhus Universitet, og efter eksamen slog han sig ned på Sjælland, hvor han i fire år var ansat ved Vestsjællands Statsamt og derefter kom til amtsankenævnet. Så kom det første karrierehop. I 1978 blev han dommerfuldmægtig, og turen ved domstolene endte han med seks år som kriminaldommer i Slagelse frem til 1995, hvorefter han kom til Advokatsamfundet. Her vogter Rothe over f.eks. høringssvar til lovforslag, men at fastholde Det Danske Advokatsamfund som en uomgængelig og central spiller er hovedopgaven. Rothes juridiske specialer er proces og fogedret, men dommerfortiden fornægter sig ikke, så han er generalist og kan alt muligt. I en forsamling bliver den humørfyldte mand med den skarpe tunge hurtigt midtpunkt, siges det. Han siger ikke nej til de store armbevægelser. Karakteristisk for ham har han importeret en stor firhjulstrækker fra USA. /ritzau/