Lokalpolitik

Advokatfirma skal undersøge Hals-sag

Løsgænger satte spørgsmålstegn ved borgmesters habilitet

HALS:Et enigt økonomiudvalg i Hals Kommune besluttede i går, at det skal være advokatfirmaet Norrbom & Vinding fra København, der skal forestå den uvildige vurdering af Hals Kommunes håndtering af den tidligere børnehaveklasseleder på Hou Skole Henriette Høgsbros afskedigelsessag - og herunder også, hvordan den kommunale administration har grebet denne sag an. Det skete, efter at løsgænger Jens Møller indledningsvis havde sat spørgsmålstegn ved, om borgmester Bent Sørensen (S) kunne betragtes som inhabil i sagen. Dét afviste borgmesteren, og medlemmerne af økonomiudvalget blev da også enige om, at dette ikke var tilfældet. Bent Sørensen lægger dog i den forbindelse ikke skjul på, at meldingen fra Jens Møller kom som en overraskelse. - Det var meget chokerende, for dels bliver jeg på den ene side bebrejdet for alle ulykker, og så bliver der på den anden side også sat spørgsmålstegn ved, om jeg overhovedet må deltage i sagsbehandlingen, forklarer han. Med beslutningen om at hyre Norrbom & Vinding til at forestå den kommende kulegravning af sagen blev der af økonomiudvalget også nedsat et forhandlingsudvalg bestående af Bent Sørensen, Jonna Hansen (S) og én af de skarpeste kritikere i hele sagsforløbet, Keld Jul Vagner (V). De skal nu sammen med advokatfirmaet udarbejde et kommissorium for det forestående undersøgelsesarbejde, og det vil blive forelagt for byrådet på den lukkede del af næste uges byrådsmøde. Sagen behandles dér på den lukkede del af mødet, fordi byrådet i fællesskab skal have udarbejdet en liste over, hvilke personer der skal interviewes i forbindelse med undersøgelsen, ligesom byrådet i fællesskab skal beslutte sig for, hvor omfattende undersøgelsen skal være. Bent Sørensen fastslår i den forbindelse, at det kun er Henriette Høgsbro-sagen og den kommunale håndtering af denne, der vil blive undersøgt. - Det vil være helt umuligt at undersøge alle sager, bemærker Bent Sørensen, der samtidig glæder sig over, at der med Norrbom & Vinding er tale om et firma, der er eksperter i kommunale forhold samt arbejds- og ansættelsesret. Bent Sørensen bemærker videre, at det i Hals Kommune er tanken at overføre hele sagskonplekset i Henriette Høgsbro-sagen fra Kommunernes Landsforening til det sjællandske advokatfirma, hvis dette er juridisk muligt, og selv om det også er op til byrådet at afgøre, hvordan resultatet af undersøgelsen skal offentliggøres, så har Bent Sørensen dette bud på, hvad undersøgelsen vil føre til: - Det er efter de mange påstande og beskyldninger mod Hals Kommune meningen, at offentligheden skal gøres bekendt med resultatet af den her undersøgelse.