AE-årsmøde præget af en arbejderbevægelse i opposition

Der var ikke overraskende drøje hug til den borgerlige regerings politik på årsmødet i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Formanden for erhvervsrådet, Christen Sørensen, påpegede således i sin beretning, at regeringen modarbejder opkvalificeringen af Danmarks arbejdskraft ved at skærer ned på arbejdsmarkedsuddannelserne. Desuden var han dybt utilfreds med nedskæringer inden for innovation og forskning. Ârsmødets helt store emne var skattepolitikken, hvor beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at skattestop og andre skattemæssige tiltag koster 5,5-6,5 mia. kr. i tabte indtægter frem til 2004. - Alle er enige om, at det, der må have højeste prioritet, er skattepolitikken - er at lette skatten på arbejde. Det siger regeringen også. Men det, den gør, er, at den letter skatten på alt muligt andet end arbejde. For en økonom som mig skærer det simpelthen i hjertet at se, hvordan regeringen solder penge bort på nye erhvervsskattefiduser samt lavere beskatning af jord og fast ejendom, som netop er gode skatteobjekter i en internationaliseret verden og ikke indeholder de negative forvridninger, som skatten på arbejde gør, sagde Christen Sørensen. De tabte indtægter fra skattestoppet skyldes primært, at ejendomsskatten er sat i bero, selv om ejendomsværdierne stiger. Det vurderer Erhvervsrådet til et indtægtsfald på 1 mia. kr. frem til 2004, men der er også andre faktorer. Ophævelsen af pristalsreguleringen af vægtafgifter på biler belaster således med 0,5 mia. kr. ifølge Erhvervsrådet, og ændrede skatteregler for løn i form af aktieoptioner har også betydning. - Man skal fjerne skattestoppet, fjerne de favorable ordninger for gamle boligejere, se på Nordsøbeskatningen og på beskatningen af brændstof, så kan man lægge et par milliarder oven i, og så er der plads til en massiv forenkling og nedsættelse af skatten på arbejde, lød det fra LO's formand Hans Jensen, da han fremlagde sit bud på skattepolitikken på årsmødet. Regeringen blev desuden skældt ud for allerede at mangle visioner og den udbredte brug af spindoctorer var heller ikke populær i Arbejderbevægelsen. - Aldrig nogen sinde har en ny regering overtaget så sund en økonomi. Når man så ser på den finanslov, vi lige har fået præsenteret, fristes man til at sige, aldrig nogen sinde er en ny regering kørt så hurtigt træt. Kigger man i finansloven er der meget langt til det budskab, som spindoctorerne forsøger at sælge, sagde fhv. skatteminister Ole Stavad (S) på årsmødet. Han henviste blandt andet til, at regeringen har sparet 250 mio. kr. på byfornyelsen, men blot vil give 100 mio. kr. til nyt boligbyggeri. (RB-Børsen: Tlf: 33411148 Fax: 33937450 E-mail: redaktion@rb-borsen.dk)