Ældreforhold

AE Rådet: Skatte- frihed til de ældre rammer skævt

KØBENHAVN:Skattefrihed til de ældre er ikke et effektivt middel mod mangel på arbejdskraft, mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Mens politikerne ser positivt på Dansk Industris forslag om at få 64-årige til at blive i arbejde med et skattefradrag på 100.000 kroner, så mener AE Rådet, at forslaget gavner de ældre, der under alle omstændigheder var blevet på arbejdsmarkedet. - Det er specielt folk med lange uddannelser og høje indtægter, der stadig arbejder, når de fylder 64 år. Det her skattefradrag sondrer jo ikke imellem, om man ville have arbejdet under alle omstændigheder. Der kan være god fornuft i at have nogle økonomiske gulerødder for at få folk til at arbejde længere, men der er for meget spredehagl i det her forslag, siger Lars Andersen, direktør i AE Rådet. AE Rådet har lavet en analyse, der viser, at det specielt er de højtuddannede 64-årige, der får gavn af forslaget. Det skyldes to forhold. For det første er en større andel af personer med en lang uddannelse stadig i beskæftigelse som 64-årige. For det andet har disse personer en høj indkomst og kan således udnytte skattefradraget helt op til de maksimale 100.000 kroner. Personer med en lang videregående uddannelse får en gennemsnitlig skattegevinst på over 55.000 kroner ved forslaget, mens personer med grundskolen som højeste uddannelse må nøjes med en skattebesparelse på blot 11.500 kroner. Tidligere beregninger viser, at udgiften til skattelettelser til de 64-årige, der allerede er i arbejde, vil være 840 millioner kroner. Målrettet AE Rådet mener, at skattefradraget dumper, når det gælder om at få så mange som muligt ud på arbejdsmarkedet, fordi man ikke får fat i dem, der typisk vælger at trække sig tilbage tidligt. - Min pointe er, at man kan gøre noget mere målrettet for eksempel at hæve efterlønspræmien, siger Lars Andersen. Efterlønspræmien er det engangsbeløb, der udbetales til de 65-årige, som har betalt til efterlønsordningen, men alligevel er blevet på arbejdsmarkedet. Den konservative erhvervsminister Bendt Bendtsen, De Radikales leder Margrethe Vestager og Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl er åbne over for at se på forslaget fra Dansk Industri om et bundfradrag på 100.000 kroner til de 64-årige i beskæftigelse. Velfærdskommissionen har tidligere foreslået samme model. Ifølge Dansk Industris beregninger vil forslaget på kort sigt betyde 30-40.000 personer mere på arbejdsmarkedet. /ritzau/