Æder koen kul?

CO2:Æder koen kul, og drikker den olie? Der skal lægges skat på bøvser og prutter fra køer og grise. Det lægger Skattekommissionen op til i sit forslag til en skattereform. Når køer prutter og bøvser, udleder de nemlig drivhusgassen metan. Og når der er afgift på drivhusgassen CO2, bør der også være det på metan, lyder argumentationen. Men hvordan er det nu lige, sammenhængen er? Der arbejdes på højtryk på at udvinde biobrændsel og biogas fra plantemasse og gødning. Det påstås at biobrændsel og biogas er CO2 neutral. Grunden hertil er, at den plantemasse der anvendes, har optaget CO2 fra luften i vækstperioden, og denne CO2 bliver så igen afgivet til luften ved forbrænding, derfor er den CO2 neutral. Anderledes forholder det sig, når kul og olie afbrændes. Den mængde CO2, der er bundet i kul og olie for de mange tusinde år siden, vil på grund af tidsforskydningen nu belaste luften med CO2 ved forbrænding, og derfor pålægges den afgift. Koen drikker hverken olie eller æder kul, men den lever af vand og plantemasse, altså den kan sammenlignes med forbrændingsmotoren, der kører på biobrændsel og er dermed CO2 neutral, hvorfor skal den så belægges med afgift? Skattekommissionen har ligeledes forslag om afgift på kvælstofgødning. Hvad er begrundelsen herfor? Når afgrøderne bliver tilført kvælstofgødning, fås en kraftigere plantevækst, altså en øget optagelse af CO2. Er det ikke netop det, man ønsker, at CO2 fra luften bliver reduceret? Hvorfor skal der så afgift på kvælstofgødning?