"Ægget" skal samle og sælge energisektor

Gruppe vil forene Aalborgs eksisterende aktiver til mere offensiv indsats inden for energi og miljø

AALBORG:Testcenter for vindmøllevinger, forsøgsanlæg for bølgeenergi, udnyttelse af spildvarme, forskning i brændselsceller, dyrkning af energiafgrøder, produktion af vindmøllevinger og, -tårne og et af verdens mest effektive kulkraftværker. Alt dette og meget andet findes i Aalborg og omegn. - På energiområdet er her sket en masse gennem årene, og det har bragt Aalborg og Nordjylland i en unik position. En position, som vi vil kunne få rigtig meget mere ud af, hvis vi forstår at udnytte den. Vi skal vise omverdenen, hvad vi har, siger marketingschef Palle Bjørnstrup og tilføjer, at det gælder om at handle nu, hvor energisektoren presset af knaphed på olieressourcer med med voksende miljøproblemer er i hastig vækst. Sammen med arkitektfirmaet "Gråbrødrene" i Aalborg har han lavet en skitse til en strategiplan med henblik på såvel at fremme udviklingen lokalt på energiområdet som at gøre Aalborg endnu mere kendt i ind- og udland. - Vi skal have markedsført Aalborg som stedet, hvor tingene på energiområdet foregår, siger Palle Bjørnstrup. Universitet i centrum I planen, som er døbt "Ægget", indgår en forening af de mange områder, hvor der på energi- samt miljøområdet, der ikke er til at komme uden om i den sammenhæng, foregår en udvikling. Centralt i den sammenhæng står Aalborg Universitet, hvor der på en række områder forskes i energiudnyttelse. "Ægget" skal bidrage til at skabe opmærksomhed for Aalborg Universitet i ind- og udland, så universitetet kan begå sig i globaliseringen. Samt tiltrække potentielle studerende og øge samarbejdet med virksomhederne. Samtidig skal "Ægget" resultere i en fælles markedsføringsindsats. En fysisk ramme "Ægget" er ikke bare tænkt som en strategiplan, men også en fysisk ramme i form af en bygning med faciliteter, der tilgodeser såvel universitetets som virksomhedernes behov for at kunne mødes, vise frem, arbejde og samarbejde. Lokaler til rådighed - Der findes ikke i øjeblikket et sted, hvor ekspertisen kan samles og vises frem. Der findes heller ikke et fælles forum, hvor virksomhederne kan hente ny inspiration og viden, siger marketingschefen, der forestiller sig, at "Ægget" også skal kunne hjælpe virksomheder udefra, som måtte ønske at placere en udviklingsafdeling i Aalborg, med lokaler. - En videnarbejdsplads resulterer erfaringsmæssigt i arbejde til fire LO-medlemmer. Med øget fokus på sektoren vil der formentlig kunne skabes 3000 nye arbejdspladser, siger Bjørnstrup, der ikke mener, at det vil være svært at få virksomhederne med i projektet. - De virksomhedsledere, vi har været i kontakt med, herunder direktøren for Siemens Technology i Norden, har givet udtryk for, at idéen er rigtig god, siger Palle Bjørnstrup.Det samme gør tidligere direktør for Elsam, Peter Høstgaard-Jensen, der er tiltænkt rollen som tovholder på projektet. Næste skridt i processen er et møde for alle implicerede parter, herunder også Aalborg kommune og Nordjyllands amt, 20. september. - Resultatet af det møde skulle gerne være en beslutning om at gå i krig med det videre opklaringsarbejde, så vi får gjort det mere konkret, herunder en afklaring af, hvilke virksomheder, der ønsker at koble sig op på "Ægget", siger han. Initiativtagerne har foreløbig søgt Vækstforum om bidrag til dækning af de indledende udgifter. i det videre forløb forestiller initiativtagerne "Ægget" finansieret gennem bidrag fra universitetet, amtet, Aalborg kommune , Region Nordjylland, Statens særlige pulje for Nordjylland, virksomheder samt diverse fonde.