Ægtefæller til demente får støtte

Udvalgsformand Hans Poulsen (S) tager initiativ til gruppe for pårørende

På­rør­en­de til de­men­te i Ho­bro Kom­mu­ne er en over­set grup­pe. MODELFOTO: SCAN­PIX

På­rør­en­de til de­men­te i Ho­bro Kom­mu­ne er en over­set grup­pe. MODELFOTO: SCAN­PIX

HOBRO:Ægtefæller til demente er en overset gruppe, der har brug for støtte til at klare den svære situation, som sygdommen har bragt dem i. Det mener socialudvalget i Hobro Kommune, og på initiativ af formand Hans Poulsen (S) rækker udvalget nu en hjælpende hånd til de pårørende. Hjælpen skal være i form af møder i en gruppe, hvor de pårørende kan møde ligesindede og få rådgivning. - Jeg får mange henvendelser fra pårørende til demente, der efterlyser sådan en støtte. Det er jo en kæmpeopgave at være ægtefælle til en dement - ofte forandrer ens liv sig fuldstændigt. - Man står med mange åbne spørgsmål, og ved ikke altid, hvor man skal gå hen for at få svar på dem, påpeger Hans Poulsen. Dagtilbud for demente Det nye initiativ ligger i naturlig forlængelse af det dagtilbud for demente og hukommelsessvækkede, som Hobro Kommune har indrettet på Plejecentret Solgaven i Hobro. - Dagcentret er unikt i Mariagerfjord Kommune og er et godt tilbud. Nu spørger vi så: Hvad kan vi gøre for de dementes nærmeste, som er lidt af en overset gruppe, siger Hans Poulsen. Det bliver på Plejecentret Solgaven, at de pårørende skal sætte hinanden stævne. En medarbejder fra Solgaven skal tilknyttes gruppen. - Vedkommende kan oplyse de pårørende om, hvilke muligheder der er for at få støtte i henhold til lovgivningen. - For eksempel kan det blive aktuelt at lave hjemmets indretning om, for at tage hensyn til den demente. Det er der mulighed for at få økonomisk støtte til, siger Hans Poulsen. - Men ellers tror jeg, at det at man kan udveksle fælles erfaringer og danne et netværk bliver det vigtigste for gruppen, tilføjer Hans Poulsen. Socialudvalget har besluttet, at demensafdelingen skal afgive 20 timer årligt til støtte for pårørendegruppen. Det vil med andre ord sige, at indsatsen skal holdes inden for budgettet. Hobro Kommune havde for fire-fem år siden en demenskoordinator, men da vedkommende søgte andet job, valgte Hobro Kommune ikke at genopslå stillingen. Kommunen vil snarest indkalde til et offentligt møde om pårørende og demens, og derefter kan en gruppe for pårørende dannes. Pårørende kan være både ægtefæller og børn til demente.