EMNER

Ægtepar vil afhænde livsværk

Børge og Edith Jensen har sat Søndervang til salg

Edith og Bør­ge Jen­sen luk­ke­de plan­te­sko­len Søn­der­vang i ef­ter­året 2003 og har si­den ude­luk­ken­de dre­vet en kæm­pe ek­so­tisk be­søgs­ha­ve i som­mer­pe­rio­den med mas­ser af ha­ve­in­ter­es­se­re­de gæs­ter. AR­KIV­FO­TO: Claus Søndberg

Edith og Bør­ge Jen­sen luk­ke­de plan­te­sko­len Søn­der­vang i ef­ter­året 2003 og har si­den ude­luk­ken­de dre­vet en kæm­pe ek­so­tisk be­søgs­ha­ve i som­mer­pe­rio­den med mas­ser af ha­ve­in­ter­es­se­re­de gæs­ter. AR­KIV­FO­TO: Claus Søndberg

GRYNDERUP:Efter at have drevet planteskolen og den kæmpe besøgshave Søndervang i Grynderup siden 1980 vil ægteparret Børge og Edith Jensen i en moden alder nu gerne trappe ned. - Vi har derfor sat stedet her til salg. Årsagen er, at vi gerne vil have tid til blandt andet at rejse noget mere. Pasningen af besøgshaven på 3.500 kvadratmeter kræver jo så meget, at vi slet ikke kan holde fri gennem hele sommeren, hvor der kommer rigtig mange besøgende, fortæller Edith Jensen og tilføjer: - Og skal vi nyde vores alderdom på anden vis, så skal det også være nu vi skal sælge og få mere frihed. Livsværk til salg Ejendommen med den tidligere planteskole samt besøghaven har et samlet grundareal på godt 13.500 kvm. Privatboligen er på knap 200 kvadratmeter. Dertil kommer en tilbygning på knap 300 kvadratmeter, der i dag blandt andet er indrettet som kontor og kaffestue for de mange besøgende, der ind imellem ligefrem kommer i turistbusser for at opleve den spændende eksotiske besøgshave. Ægteparret købte stedet som en ruinagtig landejendom tilbage i 1973 og brugte et par år på at sætte det i stand, så det kunne bebos. Bagefter begyndte de med baggrund i en stor interesse for blomster og planter at anlæg en kæmpe have med sjældne buske og træer. Efter via hollandske leverandører at have skaffet sjældne planter og buske til andre familiemedlemmer og venner var grundlaget for at etablere en egentlig planteskole på stedet pludselig skabt. - Så det er da med et vist vemod, at vi nu har sat vores livsværk til salg. På nuværende tidspunkt har der allerede været nogle potentielle købere, der dog blev en smule forvirrede over at en del af bygningerne har status af erhverv. Men det har ejendomsmægleren nu fået præciseret i salgsmaterialet, påpeger Edith Jensen. Hjemmearbejdsplads? Selv forestiller ægteparret sig, at de ideelle købere vil være folk, der vil drive en hjemmearbejdsplads, eventuelt inden for IT. - Der er jo også masser af plads i tilbygningen her til at ansætte nogle folk, og ved at drive stedet som erhvervsejendom er der jo blandt andet muligheder for fradrag for at få andre til eventuelt at bevare og vedligeholde den store nuværende besøgshave, mener Edith Jensen. Ægteparret vil i deres nye liv gerne flytte tættere på daglige indkøbsmuligheder, eventuelt Nørager by, men stadig ifølge Edith Jensen til et hus med udsigt til det åbne landskab som det nuværende på Bratbjergvej i Grynderup. - Men vi tør ikke købe et andet hus før stedet her er solgt. Og sker det ikke, så vil vores besøgshave Søndervang også være åben for publikum næste sommer, erklærer Edith Jensen.