EMNER

Ægteskab eller løst forhold på vej

Rykker Hals til Aalborg, er Dronninglund/Sæby-fusionen en mulighed, men alle døre holdes åbne

DRONNINGLUNDSÆBY:Noget vil der ske. Men hvad? Alle muligheder står stadig åbne. Det kan blive til enten et ægteskab eller et løst forhold. Frierfødderne rører på sig. Og endnu er ingen blev direkte afvist - ud over at Hals har tilkendegivet, at kommunen ikke synes. at forbindelserne til SæbyKommune er tætte nok til at indgå i en fast alliance. For Hals er det enten Aalborg eller Dronninglund - sidstnævnte uden følgeskab af andre. Nogenlunde sådan kunne situationen gøres op, da Venstre-byrådsmedlemmer og partiets ledende organisationsfolk iDronninglund og Sæby kommuner satte hinanden stævne til en fordumsfri debat i mødelokaler i Trafikcenter SæbySyd. Mange synspunkter kom til udtryk. Mødet efterlod en tydelig fornemmelse af, at en sammenlægning af de to kommuner ingenlunde er utænkelig, hvis den forestående folkeafstemning i Hals Kommune fører til, at Hals Kommune rykker til Aalborg. Men samtidig blev det flere gange kraftigt understreget, at intet er afgjort. Kombinationsmulighederne er stadig mange. Mulighederne For Sæby Kommune med ca. 18.000 indbyggere og Vendsyssels arealmæssigt største kommune er de bl.a.: Kommunen fortsætter som selvstændig kommune i forbindelse med indgåelse af forpligtende samarbejder om nye store opgaver til kommunerne med en eller flere andre kommuner - måske som en "forlovelse", der senere kan fører til ægteskab. Sammenlægning med Dronninglund. Sammenlægning med Frederikshavn og Skagen. Del af østvendsysselsk kystkommune bestående af de nuværende kommuner Skagen, Frederikshavn, Sæby og Dronninglund. En sammenlægning af de tre kommuner i valgkredsen Sæbykredsen, Brønder-slev og Dronninglund og Sæbykommuner. Denne mulighed kan rykke nærmere, efter at Brønderslev Kommune nu også retter blikket mod øst. Hvad det hele så ender med - nye frierier bliver måske forsøgt - er uforudsigeligt. En afklaring er i hvert fald ikke lige om hjørnet. Fristen er årsskiftet. Venstre-borgmestrene fra Dronninglund og Sæby kommuner - henholdvis Mikael Klitgaard og Folmer Hansen - lægger ikke skjul på, at meningerne er delte. De turde ikke - ville det i hvert fald ikke på mødet - spå om, hvad det hele ender med.