Ældgammelt og helt moderne

At hitte rede i begreberne, som de praktiseres på Oxford University, er ikke helt enkelt. Nogle grundlæggende elementer kan tjene til at give et vist overblik. College: Oxford University er bygget op omkring 39 (snart 38, to bliver lagt sammen i år) colleges. De ældste stammer fra 1200-tallet, de yngste fra slutningen af det 20. århundrede. 30 af disse colleges er såkaldte ¿standard undergraduate colleges¿, og studerende bliver optaget på et af 30. De er som hovedregel ikke fagspecifikke, så hvert college optager et antal studenter i en række faggruppe - altså måske syv, der vil læse historie, fem, der vil læse geologi, otte, der vil læse fysik og så videre. Det betyder for de fleste et tæt netværk på tværs af fagene. De største colleges har omkring 600 studerende. College sørger for bopæl og forplejning til sine studenter. De første år bor de typisk på selve college i ofte flere hundrede år gamle, stemningsfulde bygninger, mens maden indtages i spisesalen - ikke ulig Harry Potters skole Hogwarts. I de efterfølgende år flytter de fleste så ud i lejligheder, huse eller regulære kollegier rundt i Oxford, ejet af college. Efter overstået bachelor skal man søge ind igen for at læse videre. Hvor de første tre år er helt domineret af briter, udgør de ikke meget mere end halvdelen af master og ph. d-studerende. De fleste, der læser videre, skifter college - eller ligefrem universitet. Gammelt og moderne University: Universitetet er reelt en samarbejdende overbygning til de mange colleges. Forelæsninger, forskning, forsøg og eksaminer foregår i fælles regi, og man skal ikke tage fejl: Selv om colleges ofte er gamle og særdeles britiske i deres indretning, så råder universitetet over en meget lang række særdeles tidssvarende laboratorier. Adskillige Nobelpris-modtagere forsker i Oxford. Universitetet er delt op i en række fakulteter efter de enkelte fag. Fellow: Meget groft kan det oversættes som universitetslærer, men begrebet betyder langt mere. Grundlæggende er tutorial fellows. De er ansat som tutorer på det enkelte college, hvor de står for de ugentlige opgaver med og undervisning af de studerende. Jesus College med cirka 500 studenter har 25 tutorial fellows, hvoraf tre tager sig af de matematikstuderende. Professorial fellows er professorer. De er ansat og aflønnet af universitetet, men er også knyttet til et college. Dér kan de indtage deres måltider, i nogle tilfælde få kontor stillet til rådighed, samt deltage i det sociale netværk på tværs af fagene. Hvert college har som regel kun en professor tilknyttet inden for hvert fag. Jesus College har otte professorer tilknyttet. Tre års fri forskning En af professorernes vigtigste opgave er at uddele stipendier til junior research fellows - yngre forskere, der får tre år til fri forskning med løn, bopæl og kost. Senior visiting fellows er gæsteforskere og senior research fellows er principielt pensionerede, men stadigt aktive forskere. Kun demens eller død kan stoppe dem. På god engelsk vis trives en række andre former. Studerende, der har taget en del af en master- eller en ph.d.-grad på et college, regnes også som fellows. Og tilknytningen er livsvarig: Hvert college følger sine fellows livet igennem - kommer de til penge er det velset at donere noget af formuen til sit gamle college. Opbygningen af studierne i Oxford er officielt en treårig bachelor efterfulgt af en treårig ph.d. - eventuelt med et enkelt master-år i midten. Men systemet er under pres, for seks eller syv år er vel lidt til en forskeruddannelse. I praksis bruger de fleste fire år på ph.d - og ligner derved den amerikanske model med fire plus fire år. Den fælleseuropæiske Bologna-model taler om otte år (tre plus to plus tre), og det kan gå den vej i England også, selv om tre plus en plus fire er mest almindelig. - Om englænderne går over til Bologna-modellen, før de går over til højrekørsel skal være usagt, vurderer Steffen Lauritzen, professor i statistik i Oxford. Ikke kun den vel korte årrække bekymrer englændere: - Det er også et problem, at mange stiger af efter de tre år. Akademika er hverken en sikker eller en givtig levevej, og har man studiegæld efter tre år, så er det fristende at gå til en bank eller et forsikringsselskab og få en god løn. Spørgsmålet er, om det er godt for England på lang sigt, at de eneste, der tager lange uddannelser, er kineserne, siger Steffen Lauritzen.