Nørager

Ældre atter klar til festlig aktivitetsdag på Engparken

Til ak­ti­vi­tets­da­gen vil der være en væld af bo­der in­den­for ug ude i det fri ved Eng­par­ken. Her for­sø­ger pen­sio­nist Else Ravn sig i fjor i bo­den med ring­spil. AR­KIV­FO­TO: GRE­TE DAHL

Til ak­ti­vi­tets­da­gen vil der være en væld af bo­der in­den­for ug ude i det fri ved Eng­par­ken. Her for­sø­ger pen­sio­nist Else Ravn sig i fjor i bo­den med ring­spil. AR­KIV­FO­TO: GRE­TE DAHL

NØRAGER:Endnu engang er der tre aktivitetscentre i Nørager Kommune klar til at afvikle den traditionelle fælles aktivitetsdag for pensionister og efterlønnere. Arrangementet kommer til at foregå torsdag 24. august. Rammerne bliver igen Engparken i Rørbæk, der har de bedste faciliteter til formålet. I år er temaet for aktivitetsdagen “Sømandsliv”, så der vil myldre med kaptajner- sømand- matroser - fiskere - en enkelt glædespige og meget mere rundt på Engparken. Dagen indledes med fælles morgenbord med sange og velkomst af borgmester Poul Larsen (K). Derefter er de forventede over 100 deltagere klar til at sprede sig rundt til aktiviteterne i de mange boder indenfor og ude i det fri ved engparken. Her er der tilbud på både et Lykkehjulsskib, skattejagt med nedgravede skatte, petanque, støvlekast, mikado og det muntre køkken samt vikingespil, og Sund By er repræsenteret med stavgang og konditest. Indendørs bliver der dystet i billard, boccia, kortspil og bobspil. Underholdningen er lagt i hænderne på børnene i den lokale natur- og idrætsbørnehave Græshoppen, der udklædte som små sørøvere og matroser kommer på besøg om eftermiddagen på centret. Husorkestret Rørbæk Spillemandslaug underholder med musik ved det fælles afsluttende kaffebord med uddeling af isvafler, hvor der også vil være mulighed for fællessang for de fremmødte. Centerrådsformand i Nørager, Karen Rytter, er konferencier for hele arrangementet. Aktivitetsdagen samlede i fjor 120 deltagere, og arrangørerne håber på et lignende antal i år. Sidste frist for nødvendig forhåndstilmelding er mandag 21. august, og der kan i den forbindelse også bestilles gratis kørsel til aktivitetscentret i Rørbæk på dagen

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk