Ældre betaler for plejepersonalets bespisning

[/20 con rød] Et nyt sæt retningslinier skal skabe klar opdeling i økonomierne så personalet selv betaler deres måltider

FREDERIKSHAVN:Ældre i Frederikshavns Leve-Bo miljøer finansierer af egen lomme den mad, som plejepersonalet indtager, når de er på arbejde. 10 ældre mennesker i et Leve-Bo hus med 10 lejligheder i eksempelvis Abildparken eller Søparken betaler om måneden tilsammen ca. 29.000 kr. i kostpenge. Pr. beboer lyder taksten på 96 kr. om dagen, eller 2880 kr. om måneden. Leve-Bo miljøerne er bemandet døgnet rundt. En pårørende har ifølge socialudvalgsformand Erik Janum (V) henvendt sig om personalets bespisning for de ældres regning. Det har ført til, at afdelingsleder i Omsorg og Pension, Hanne Bjørnlund, har udarbejdet et sæt fælles retningslinier for personalets bespisning i afdelingens forskellige boformer og institutioner. Foruden de 150 lejligheder i Leve-Bo miljøerne også plejeboligerne, bofællesskaberne for voksne handicappede, socialpsykiatrien og familiehuset for børn. - Vi tager sagen op på socialudvalgets møde i dag, for at se, om vi skal ændre på de ting, som den pårørende har henvendt sig om, siger Erik Janum. Socialdirektørens indstilling til udvalget er, at de foreslåede retningslinier følges og med virkning her fra 1. september. Retningslinierne siger, at personalet skal betale den faktiske kostpris for den mad, de spiser, mens de er på arbejde, og at beboere og brugere ikke skal betale for personalets kost. Det betyder, at fuldtidsansatte (over 20 timer) hver måned skal betale 195 kr., deltidsansatte 122 kr. og vikarer en dagspris på 20 kr. Personalepriserne dækker et dagligt måltid samt kaffe og te og er baseret på de faktiske udgifter til råvarer. Samtidig er der taget højde for ferie, sygedage, skiftende vagter m.v. Pengene trækkes i lønnen og ordningen er frivillig. Personalet kan om ønsket fortsat medbringe egen fortæring. Hanne Bjørnlund siger i sin indstilling til socialudvalget, at det er hendes håb, at personalet fortsat vil spise sammen med beboerne og dermed bidrage til, at der skabes trygge rammer om måltiderne og et godt arbejdsmiljø. -Side