Ældre bliver ikke tilgodeset

Svar til Lilly Damsgård Christensen. Efter at jeg har læst dit svar på Erik Borup Madsens læserbrev, må jeg med mit kendskab til ældreområdet i Hjørring Kommune påpege, at dine udtalelser i læserbrevet ikke er korrekte.

Du oplyser, at nødberedskabet hjælper de ældre med bad, som ikke selv har kunnet klare sig, eller har haft mulighed for at få hjælp fra pårørende. En sådan udtalelse er at omgås sandheden med lemfældighed. Jeg har kendskab til ældre, som under konflikten ikke har fået bad i tre uger. Er det god kommunal service? Man må acceptere retten til at strejke, men når man ikke sørger for at dække de svageste ældres behov, så må man sætte spørgsmålstegn ved de ansvarliges dømmekraft. Da det er min kæphest, at varetage de svageste ældre, finder jeg det meget forkert, at der under konflikten er nogle svage ældre, som betaler for en vare, de ikke går. Man må forvente at disse penge bliver refunderet til de ældre. Da det ikke er rimeligt, at disse penge ender i kommunens kasse.