Ældre bliver opkrævet ulovlig husleje

Kommunen lader mod aftale lader beboere i ældreboliger betale for fællesarealerne

69-åri­ge Lil­ly Pe­der­sen får nu mere end 1000 kro­ner til rå­dig­hed om må­ne­den ef­ter at Aal­borg Kom­mu­ne ind­røm­mer at have op­kræ­vet en for høj hus­le­je. Ved si­den af hen­des søn Tor­ben Hjorth Pe­der­sen og svi­ger­dat­te­ren, Vivi Christiansen.foto: claus Søndberg

69-åri­ge Lil­ly Pe­der­sen får nu mere end 1000 kro­ner til rå­dig­hed om må­ne­den ef­ter at Aal­borg Kom­mu­ne ind­røm­mer at have op­kræ­vet en for høj hus­le­je. Ved si­den af hen­des søn Tor­ben Hjorth Pe­der­sen og svi­ger­dat­te­ren, Vivi Christiansen.foto: claus Søndberg

KONGERSLEV:28. maj flyttede Torben Hjorth Pedersens mor ind i en ældrebolig på Stationspladsen i Kongerslev. Hun er en af de 24 beboere, der indtil da har boet i ældreboligerne på Lykkeshøj, som sidste år var genstand for megen debat. Først besluttede et flertal i Sejlflod Kommune at ville fortsætte med at give tilskud til boligerne (som var ejet af Lønmodtagernes Dyrtidsfond, red.), men efterfølgende omgjorde Sammenlægningsudvalget for den nye storkommune afgørelsen til stor frustration for lokale politikere og ikke mindst ældre borgere i Kongerslev. Flere af disse bor nu i de nyopførte ældreboliger på Stationspladsen, men hver måned betaler de omkring 1000 kroner for meget i husleje. - Vi var til møde med Sejlflod Kommune i juli sidste år, hvor de ældre blev lovet guld og grønne skove i forbindelse med flytning til de nye ældreboliger, siger Torben Hjorth Pedersen. Uændret husleje Han tog selv notater til mødet, hvor han noterede, at de ældre ville sidde for den samme husleje på Stationspladsen som på Lykkeshøj. Det blev desuden oplyst, at beboerne ikke skulle betale for fællesarealerne. - Alligevel får min mor en lejekontrakt, hvor der er opgivet mere end 30 kvadratmeter end boligens størrelse, fortæller Torben Hjorth Pedersen, hvis mor flyttede i ældrebolig efter en blodprop. Men trods de afgivne løfter på orienteringsmødet, der havde deltagelse af blandt andre tidligere socialchef i Sejlflod Kommune, Robert Sørensen, og leder af sundhedsafdelingen Lis Nødgaard, har familien måttet bruge en del ressourcer på at få disse løfter indfriet. Torben Hjorth Pedersen er meget skuffet over den behandling, han og ikke mindst hans mor har fået. - Hvis de klokker i det, må de tage konsekvensen, siger Torben Hjorth Pedersen, der udover huslejen også vil have kommunen til at betale for gardinerne. - Det lovede de også på det møde, og et løfte er et løfte, påpeger han.