Frederikshavn

Ældre borgere kan få en ledsager

Kan få fire timer om ugen

FREDERIKSHAVN:Socialudvalget arbejder på at finde penge på at genindføre ledsagerordningen for ældre borgere over 67 år. Socialudvalgsformand Birgit Hansen oplyser, at udvalget vil finde penge inden for deres eget budget til at de ældre fra næste år kan blive visisteret til en ledsagerordning fire timer om ugen. Timerne kan så spares sammen, så den ældre har en ledsager i en hel dag, hvis det er ønsket. - Da vi blev lagt sammen blev vi nødt til at spare den ledsagerordning væk for dem over 67 år, men nu vil vi gerne have på næste års budget, siger hun. Ledsagerordningen, der ikke er lovpligtig, fandtes tidligere kun i den gl. Frederikshavn Kommune og da var den på 15 timer om ugen. Men med et mere begrænset tilbud, kan det altså lade sig gøre at få den til at omfatte hele kommunen.