Socialforsorg

Ældre er stort set tilfredse med hjemmeplejen

Kommunen får fine skudsmål fra kommunens brugere af hjemmeplejen

LØKKEN-VRÅ:Hvordan står det egentlig til med tilfredsheden af de ydelser, som hjemmeplejen leverer? Det spørgsmål har Løkken-Vrå Kommune stillet samtlige brugere af hjemmeplejens ydelser. Og resultatet viser, at brugerne generelt er tilfredse. Størst er tilfredsheden hos de ældre, der modtager personlig pleje, mens tilfredshedsprocenten ikke er hel så høj, når talen falder på hjælp til rengøring. 294 ældre borgere fik spørgeskemaerne udleveret, og 224 valgte at besvare skemaerne - det giver en svarprocent på 76 procent, og et gennemsnit af samtlige svar viser, at 93 procent af svarene viser tilfredshed med den service, hjemmeplejen yder. "Alt i alt må det siges, at hjemmehjælpen har en tilfredsstillende standard i Løkken-vrå Kommune. Dog er der områder, hvor det kunne være aktuelt at diskutere en forbedring." konkluderer Løkken-Vrå Kommune i rapporten, der er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. Brugerne er blandt andet blevet spurgt om, hvorvidt de generelt er tilfredse med afløsere og om afløserne ved, hvad brugerne skal have hjælp til. For begge disse spørgsmål er tilfredshedsprocenten 84. "Vi tilstræber at bruge faste vikarer samt give en god introduktion ved for eksempel at lade afløsere være "føl", før de selv går i vagt. I akutte situationer er dette ikke altid muligt, og hvis det i øvrigt drejer sig om erfarne fagpersoner, må de ofte klare sig med nedskrevne informationer og mundtlige instrukser ved vagtens start. Flere introduktionsvagter samt bedre, skriftlig information generelt vil være redskaber til større tilfredshed. Det vil også kræve flere personale ressourcer", konkludrer Anne Marie Nørgaard og Åse Hyldgård, der står bag brugerundersøgelsen og rapporten. Vidtgående hensyn I gruppen af brugere, der får hjælp flere gange i døgnet, er 68 procent af disse tilfredse med oplevelsen af, at der kommer forskellige hjælpere i hjemmet, mens 32 procent har sat deres kryds i feltet: utilfreds. Dette punkt har da også undersøgelsens laveste tilfredshedsprocent. Gruppen af brugere, som får hjælp flere gange i døgnet, udgør ifølge rapporten fra kommunen 24 procent af de samlede besvarelser. Og her lyder konklusionen fra lederne:"Det bør tilstræbes, at der i planlægningen tages meget vidtgående hensyn til, at det er de samme hjælpere, som kommer der. Dette kan være vanskeligt, men allerede iværksatte tiltag, som for eksempel nedbringelse af sygefraværet, kan have en positiv indflydelse på dette. Andre tiltag for eksempel mere omkostningseffektiv planlægning kan til gengæld have en negativ indflydelse, da dette hensyn kan betyde mere kørsel og indkaldelse af ekstra personale." Undersøgelsen viser, at henholdsvis 85 og 89 procent er tilfredse med rengøring og anden praktisk hjælp. Mens hele 97 procent er tilfredse med den personlige pleje. "Det svarer til vores daglige prioritering, hvor den personlige pleje altid vil være prioriteret højest. Imidlertid har vi i gruppen af visitatorer, gruppeledere og koordinatorer haft en diskussion af, hvad god rengøring er, og hvor godt, vores personale lever op til denne opgave, uafhængigt af tiden. Konklusionen var, at det ville være ønskeligt at tage dette emne op som undervisningstema generelt. Og det bør indarbejdes i ældreområdeets mål for det kommende år.", lyder konklusionen fra Anne Marie Nørgaard og Åse Hyldgård. Utilfreds i højtider Kun 77 procent af brugerne er tilfredse med erstatningsrengøring. Løkken-Vrå Kommune har ansat to personer til udelukkende at varetage erstatningsrengøring. "Og i hverdagen fungerer det rigtigt godt. Det er imidlertid ikke nok til at modvirke aflysninger i forbindelse med højtider, hvor der falder flere helligdage på hverdage. I betragtning af, at kun to procent har angivet, ikke at være tilfredse med aflysningsfrekvensen, må det siges ikke at være noget stort problem.", konkluderer lederne for området. Formand for socialudvalget Henning Jensen (S) er ganske tilfreds med resultatet af undersøgelsen. - Vi er glade for de svar, vi har fået, og vi har fået en fin afleveringsprocent. Man er stort set godt tilfreds, konstaterer Henning Jensen, der dog ikke læner sig tilbage i vished om, at intet kan gøres bedre. - Vi tager besvarelserne som udtryk for, at det arbejde vi har gjort i Løkken-Vrå Kommune er godt. Og det skal vi selvfølgelig fortsætte med at gøre bedre - målet er 100 procent tilfredshed, siger han, vel vidende, at man formentlig ikke kan opnå fuld tilfredshed overalt. - Tilfredsheden lyser ud af undersøgelsen. Men vi ved selvfølgelig også godt, hvordan statistikmateriale kan være, siger udvalgsformanden og tilføjer, at den ældre generation generelt ikke har for vane at lufte deres utilfredshed. Brugerne er blevet bedt om at forholde sig til, om de er tilfredse eller utilfredse med kontakten til hjemmehjælpen generelt, med overholdelse af aftalte tidspunkter og om der er til nok til at gøre arbejdet. På disse tre spørgsmål viser tilfredshedsprocenten henholdsvis 95, 98 og 98 procent. Af undersøgelsen fremgår det, at 48 procent af brugerne har fået hjælp til at udfylde spørgeskemaet fra fra Løkken-Vrå Kommune. Ældrerådet har stillet sig til rådighed men har haft et begrænset antal henvendelser. Pårørende har givet en hjælpende hånd med, mens hjemmeplejens personale ikke har medvirket. Brugerne af hjemmehjælpen har haft mulighed for at komme med kommentarer, og rappoprten indholder den stribe kommentarer, som brugerne har skrevet på. Et af spørgsmålene lyder: Er der ting, du ikke kan få hjælp til, som ville lette din hverdag meget, hvis du kunne få hjælp til det? 29 personer har besvaret dette spørgmål. Og her bliver blandt andet havearbejde, vinduespudsning, hovedrengøring en gang om året samt hjælp til indkøb nævnt flere gange.