Ældre får ryddet op i medicinen

Nyt samarbejde mellem apotekere oglæger sikrer millionbesparelse og bedre livskvalitet

NORDJYLLAND:Ældre mennesker, der indtager flere slags medicin dagligt, har fordel af, at praktiserende læger og apotekere arbejder tættere sammen. Det dokumenterer et pilotprojekt i Nordjyllands Amt. Ikke alene falder medicinudgifterne til den enkelte patient. Patienterne, der har deltaget i projektet, synes også, at de nu ved langt bedre besked om den medicin, som de hver dag sluger. - Tidligere foregik kommunikation mellem læge og apoteket som regel via telefonen, så vi kunne snakke om medicinen i de enkelte tilfælde. I dag foregår bestillingen af medicin elektronisk, og det har mange fordele. Men der er den ulempe, at vi ikke får snakket sammen, forklarer Jørgen Peter Ærthøj, praktiserende læge og daglig leder af lægemiddelenheden i Nordjyllands Amt. I pilotprojektet har deltaget 13 praktiserende læger, fire apoteker og 77 ældre, som alle indtager mindst seks forskellige slags medicin. Projektet gav en umiddelbar årlig besparelse på 404 kroner pr. patient. Overføres tallet til amtsplan, vil der årligt kunne spares 5,8 millioner kroner. I forbindelse med projektet er det stadigvæk lægen, som har stillet diagnosen. Men apotekerne har hjulpet med rådgivning og med at finde de rette typer medicin efter en samtale med patienterne og i tæt samråd med den praktiserende læge. - De forskellige slags medicin skifter hele tiden navn, farve og mærke, og selv for en læge kan det være svært at følge med hele tiden. Projektet viser, at et tæt samarbejde mellem os og apotekerne i højere grad sikrer, at patienterne hele tiden får den medicin, der passer til den enkelte, siger Jørgen Peter Ærthøj. - Det vigtigste for mig er, at gamle mennesker, som hver dag får flere forskellige slags medicin, en gang eller to om året får ryddet op i medicinskabet. Så er det sådan set underordnet, om det er en læge eller en apoteker, der gør det, tilføjer han. Også apotekerne har lutter lovord om projektet. - Lægerne og vi har arbejdet godt sammen med det resultat, at patienterne får den helt rigtige vejledning om medicinen og dermed bedre livskvalitet, konstaterer Hanne Sørensen, farmaceut på Nørresundby Apotek. Nu lægges der op til at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til en fremtidig samarbejdsmodel mellem apoteker og praktiserende læger i den nye nordjyske region.