Ældre får udskiftet menukortet

Politikerne bestemmer, om det bliver varm mad, frost- eller kølemad

Politikerne i Vesthimmerland tager snart stilling til menuen til den nye storkommunes ældre. ARKIVFOTO

Politikerne i Vesthimmerland tager snart stilling til menuen til den nye storkommunes ældre. ARKIVFOTO

VESTHIMMERLAND:Skal de ældre, der ikke kan lave mad selv, have tilbud om varm mad, frostmad eller køle-vakuum-mad? Det spørgsmål skal politikerne i den kommende storkommunes sundhedsudvalg snart tage stilling til. I øjeblikket er tilbuddene vidt forskellige i de fire kommuner. Men efter sammenlægningen skal alle have det samme tilbud, og det vil uvægerligt betyde ændringer for mange ældre. - Vi har næsten alle variationer nu. I dag får de hjemmeboende i Aars Kommune leveret varm mad, der er lavet på et kommunalt køkken ved Aars Hotel. I Farsø Kommune får de også varm mad, men her er opgaven udliciteret til Ullits Hotel. I Aalestrup Kommune får de køle-vakuum-mad, mens de får frostmad i Løgstør Kommune, fortæller Martin Glerup, formand for sundhedsudvalget. - Vi skal have valgt en model, hvor vi udnytter stordriftsfordelene. Men vi går ikke i gang med at lave et nyt, stort centralkøkken til 18-20 millioner kroner. Det drejer sig om at udnytte de faciliteter, der findes, fastslår han. Udvalget vil inden det næste møde have undersøgt, hvad det vil koste at holde en licitation på maden. - Vi kan dog ikke nå at lave en EU-licitation inden nytår. Men vi kan bruge godkendelsesordningen, altså det, at der er frit valg for de hjemmeboende. Det er en mere fleksibel ordning, forklarer Martin Glerup. Han understreger, at man skal være sikker på, at kvaliteten af maden også er i orden, så den både er ernæringsrigtig og smager godt. Det handler i øvrigt ikke alene om maden til de hjemmeboende ældre og til ældrecentrene. Skolemad og mad til daginstitutioner og caféordninger skal også tænkes med. I øjeblikket tilberedes skolemaden i Løgstør for eksempel på plejehjemmet Bøgely. - Det bliver vi også nødt til at tage højde for i opbygningen af vores køkkener, siger Martin Glerup.