Lokalpolitik

Ældre fik borgmestersnak om ny storkommune

HAVERSLEV:Som formand for centerrådet i Haverslev gav Jens Hejlskov en særlig velkomst til dagens æresgæst ved generalforsamlingen på Haversdal, borgmester Anny Winther (V) fra Støvring. 40 af medlemmerne var mødt op for at høre nabokommunens førstedame fortælle om den nye Rebild Kommune. Hun gav dem en fyldestgørende orientering om sammenlægningen af de 3 kommuner med i alt 28.000 indbyggere og de mange opgaver, der nu skal løses de næste 2 år. Hun kunne berolige tilhørerne med, at der ikke bliver tale om at bygge et nyt fælles rådhus og nedlægge de eksisterende. I stedet vil der ske omplacering af nogle af de nuværende udvalg, og måske bliver det også aktuelt at fyre nogle medarbejdere. Disse spørgsmål er dog noget, som den nedsatte fælles politiske styregruppe skal tage stilling til. Der blev lyttet og enkelte stillede spørgsmål i løbet af den time, som borgmester Anny Winter havde til rådighed til sin orientering omkring den kommende storkommune. Inden Jens Hejlskov aflagde formandsberetning, var der fælles kaffebord. Han fortalte om de forskellige aktiviteter og arrangementer samt udflugter i foreningen i det forløbne år inklusiv fællesarrangementer med pensionistforeningen. Næstformand Anny Andersen gav efterfølgende en orientering om ture og udflugter med fællesbussen Liva. Flot årsregnskab Kasserer Villy Christensen gjorde rede for regnskabet, der viste en formuefremgang på kr. 6.977,37 kroner. Blandt andet havde seniorsløjdholdet i kælderlokalerne på Haversdal tjent 46.000 kroner ved salg af små og store fuglekasser og flagstænger. Fra Sparekassen Himmerlands gavefond er der modtaget 3000 kroner, og fra P. Rue Larsens fond 7000 kroner. De er alle brugt til indkøb af forskellige ting til aktivitetscentret, blandt andet to nye stole og et stort spejl på hjul. På ønskesedlen er i øjeblikket hynder til de 50 plaststole i depotet samt blomster til generel udsmykning. På valgt til bestyrelsen var Henning Thorup, Anny Andersen og Villy Christensen, der alle blev genvalgt. På revisorposten var der nyvalg til Poul Jensen og genvalgt til Erik Nørmølle. Ny revisorsuppleant blev Aage Jørgensen.