Ældre flytter hjem til Aaglimt i Aalestrup i dag

I dag flytter beboerne tilbage til nyrenoverede ældreboliger på Ældrecenter Aaglimt fra derers midlertidige ophold på Grønhøj Plejehjem på Svovldrupvej i Østrup.

I dag flytter beboerne tilbage til nyrenoverede ældreboliger på Ældrecenter Aaglimt fra derers midlertidige ophold på Grønhøj Plejehjem på Svovldrupvej i Østrup. Det drejer sig om otte beboer, som har været på Grønhøj siden 21. februar 2006. De otte beboere flytter ind i renoverede boliger af tilsvarende kvalitet, som de seneste 16 ældreboliger, der blev taget i brug i marts. Flytningen af beboerne sørger Ældrecenter Aaglimt selv for. Flytningen af alt inventar står Øbro Flytteforretning for. Herefter er alle de beboere tilbage på Aaglimt som har været genhuset på Grønhøj. Pr. 1. oktober er der yderligere tre demensboliger klar, således at demensafdelingen udvides fra otte til 11 ældreboliger. De 11 ældreboliger er afskærmet fra de øvrige ældreboliger. Aaglimt Ældrecenter er dermed renoveret i to af tre 3 etaper, der er planlagt. Den sidste renoveringsetape er forbeholdt servicearealer, såsom Dagcenter, nye genoptrænings- og optræningslokaler, kontorere, og forventes færdigt januar 2008.