Rebild

Ældre flyttes uden videre

ÆLDRECENTRE:Jeg var torsdag aften til byrådsmøde og erfarede, at der blev vedtaget, at vores ældrecenter på Himmerlandshave i lighed med fem andre aktivitetscentre i Rebild Kommune fra 1. januar 2009 ikke skal have samme status som hidtil. Hjemmeboende borgere, som er visiterede til aktivitetscentret, enten fordi de har fysiske, psykiske eller sociale handicap, skal fra årsskiftet flyttes til Mastruplund Aktivitetscenter. Mange er kommet på Himmerlandshave gennem mange år og er kendt med personale og faste beboere på HH. Jeg tror ganske enkelt ikke, at politikerne er klar over, hvad det får af konsekvenser for brugerne og personalet i vores aktivitetscenter. Jeg forstår ikke, at der ikke var en eneste af politikerne, som gav udtryk for deres betænkelighed ved at flytte ældre mennesker. Tænk, hvis der blev flyttet 18 børn fra en skole til en anden, ville der nok blive uro. Normeringen bliver meget reduceret, vores aktivitetsleder er rejst, hun kunne jo se, at der ikke blev plads til hende. Jeg synes, at det er fint, at vi er mange frivillige, som gerne vil hjælpe derude, men der skal være fast personale til at koordinere, planlægge og tilrettelægge opgaverne.