Ældre for kræsne til ældreboliger

Flere hundrede ældreboliger står tomme i de største danske kommuner. Efterspørgslen falder i takt med, at de ældre søger mod mere attraktive boligformer

Ældre får i stigende grad råd til selv at bestemme, hvor flyttebilen skal rulle hen.scanpix

Ældre får i stigende grad råd til selv at bestemme, hvor flyttebilen skal rulle hen.scanpix

KØBENHAVN:Står der Vollsmose, Kongens Enghave eller Bispebjerg på adressen til ældreboligen eller lyder rumfordelingen på to, vil lejligheden stå nederst på mange ældres ønskeseddel. Derfor står cirka 270 ældreboliger ledige i de fem største danske byer, og samtlige kommuner melder om udlejningsproblemer. De tomme ældreboliger koster knap 20 millioner kroner om året, fordi kommunerne hænger på huslejen, selvom lejligheden er ubeboet. - Vi har fem-seks bebyggelser, hvor der er rigtig meget ledighed, og vi har for mange ældreboliger i forhold til antallet af ældre hos os. Vi er opmærksomme på, at det er et problem, og vi er ved at lave en plan for, hvordan vi får håndteret problemet, siger leder af boligsekretariatet i Københavns Kommune Per Christensen. I Esbjerg er udmeldingen den samme. Her oplever de i lighed med de andre danske storbyer, at de ældre vælger ældreboligerne fra på grund af størrelse og beliggenhed. - Problemet med at leje ældreboliger ud har været kendt længe, men mængden af ansøgere er tydeligt faldende. De finder mere attraktive alternative boligmuligheder, fordi de har råd, siger leder af visitationen i sundhed og omsorg i Esbjerg Birthe Olsen. Vil selv bestemme Og netop den ældre del af befolkningens stigende indkomst er en væsentlig årsag til den faldende efterspørgsel på ældreboliger. De ældre har i større omfang råd til at benytte sig af private boligselskabers udlejningsmuligheder og til at indgå i private seniorbofællesskaber. På den måde afgør den ældre også selv, hvor flyttebilen skal køre hen. - Beliggenhed er vigtig for mange ældre, og derfor er efterspørgslen mindre nogen steder, siger Michael Binderup, kontorchef i ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg. Også København, Århus, Odense og Esbjerg oplever kræsne ældre, så det er de samme bebyggelser, der giver udlejningsvanskeligheder. I Odense har særligt det belastede boligområde Vollsmose voldt problemer, og kommunen tager nu konsekvensen og sælger byggeriet med 88 ældreboligerne. Udlejningsproblemet har både økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser. Alene i København koster kommunens 169 ubeboede ældreboliger knap 12 millioner kroner om året i såkaldt tomgangshusleje. - Det koster kommunen nogle penge, som så skal gå fra noget andet. Så det påvirker serviceniveauet på nogle andre punkter, siger Per Christensen fra Københavns Kommune. Derfor prøver flere kommuner nu at skifte mærkaten "ældrebolig" ud med en titel, der henvender sig til flere målgrupper. Plejeboliger i Aalborg - Vi overgiver boliger til grupper i samfundet, som typisk ligger under socialforvaltningen, for eksempel handicappede og psykisk syge. Derudover forsøger vi at få boligerne ommærket, så de kan bruges som almindelig lejeboliger, så familier kan flytte i dem, og der er jo relativ stor mangel på billige boliger i København, siger Per Christensen. I Aalborg er man i gang med at konvertere 30-40 ældreboliger til plejeboliger, der er under døgnbemanding, og i Århus, Esbjerg og Odense forsøger man at leje ud til ældre, der ellers ikke er visiteret til en ældrebolig. /ritzau/