Ældre grønlændere spørges ud om deres liv

EMNER 12. september 2002 08:00

GUG: Hvordan forestiller grønlændere sig deres ældretilværelse i Danmark, og hvordan har de ældre grønlændere det rent faktisk? De spørgsmål vil Det Grønlandske Hus i Aalborg forsøge at få besvaret i løbet af det næste års tid, hvor huset står i spidsen for en undersøgelse blandt en stor gruppe ældre grønlændere. Det Grønlandske Hus i Aalborg har modtaget økonomisk støtte fra Socialministeriet til projektet gennem de såkaldte satspuljemidler, der bevilliges til de fire grønlandske huses arbejde blandt grønlændere i Danmark. Det Grønlandske Hus i Aalborg har både Nordjylland og Viborg amter som dækningsområde, og det er i de to regioner, undersøgelsen skal foregå. Målgruppen bliver grønlændere, der er fra 60 år og opefter. - Fra Danmarks Statistik ved vi, at der bor knap 100 i den pågældende aldersgruppe i de to amter, fortæller Mette Østergaard, der er ansat som medarbejder på projektet. Undersøgelsen baseres på interviews med grønlænderne selv samt med offentlige instanser som kommuner og amter, der kender til de problemstillinger, der er forbundet med at være etnisk minoritet. Rodløshed - En del ældre grønlændere finder et netværk blandt landsmænd i de grønlandske foreninger, men vi ved, at der også er en gruppe, som ingen kontakt har til deres rødder. Som ældre grønlænder i Danmark kan den rodløshed medføre ensomhed og isolation, og derfor bliver det en vigtig opgave at opspore netop dem, der har mistet forbindelsen til andre grønlændere, siger Mette Østergaard. De personer, der deltager i undersøgelsen, garanteres anonymitet. Selve indholdet, der kommer ud af de mange interviews, skal offentliggøres i en rapport. - Man kan jo på nuværende tidspunkt kun gisne om, hvad konklusionerne bliver. Men hele ideen med at lave undersøgelsen er efterfølgende at pege på initiativer, eventuelt både offentlige og private, der kan være med til at forbedre livskvaliteten for de ældre grønlændere, siger Mette Østergaard. is

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...