Ældre har forskellige behov

ÆLDREPLEJE:Svar til Inger Rieland Bendiksen: En grundsten i en kommune skal være en værdig ældrepleje. For en god og kærlig pleje af vore ældre- og handicappede medborgere er i mine øjne en af vore vigtigste kerneydelser. Og for at score skal man have et mål. Og det mål vi altid har for øje - hver eneste dag - når vi går på arbejde i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune er den bedst mulige løsning for borgeren. Borgere med behov for hjælp er lige så forskellige som vi andre, og det skal vi respektere i vores opgaveløsning. Når vi så alligevel bruger tid på visitering og registrering gør vi det med det klare mål for øje, at alle borgere skal sikres den hjælp og den service de har krav på. Nogle er bevidste om rettigheder og gode til at give udtryk for det. Andre er helt eller delvist afhængige af vores fortolkning – og det forpligter. Og ja, vi følger også med tiden her i vores forvaltning. Vi afprøver nye tiltag, nye metoder og forsøger at optimere vores drift. Men vi gør det altid med borgeren for øje og i konstruktiv dialog med medarbejdere og leverandører. Personligt er jeg næsten hver eneste dag ”ude i dagligdagen” i vores områder. Og her oplever jeg en stor stolthed af den opgaveløsning vi leverer. Og jeg oplever en stor tilfredshed og glæde hos borgerne. Med hensyn til måden vi løser opgaven på er det min opfattelse, at opgaven bliver løst med en lige så stor grad af faglighed og interesse, hvad enten den løses i privat eller offentligt regi. De mennesker, som har valgt at arbejde i ældreplejen brænder for deres arbejde, hvad enten de arbejder i et led i vores organisation eller i et privat firma. Det er jeg helt tryg ved. Men lige som alle andre træner vi hver dag i at blive endnu bedre. Vi er dygtige til mange ting – men øvelse gør mester, og gensidig dialog er bestemt en måde til at blive endnu bedre. Derfor er jeg og hele forvaltningen hele tiden i dialog med såvel ældre- som lokalråd og mange andre interessenter. Og du er selvfølgelig også velkommen!