Ældre har også ret

Halvvejs gennem januar 2009 kan man vist godt tillade sig at konstatere, at januar fortsat er en måned, hvor der er meget fokus på helbred og sundhed, på kost og motion.

Tv, blade og aviser er fulde af tips til, hvordan man opnår det fysisk gode liv. Men hvad nu, hvis man er blevet så gammel og svækket, at man ikke lige hopper ned i den lokale idrætshal? Betyder alderdom og sygdom, at man ikke har gavn af fysisk aktivitet og træning? Nej, det gør det naturligvis ikke. Danske Fysioterapeuter har på KLs sundhedspolitiske konference i denne uge valgt at sætte fokus på fysisk aktivitet for svage ældre. Det er nemlig den befolkningsgruppe – ældre med kroniske lidelser og nedsat funktionsevne – der ifølge Sundhedsstyrelsen har størst gavn af fysisk aktivitet og træning overhovedet. Men de er samtidig den gruppe, der har sværest ved at benytte sig af de almindelige træningstilbud. Svage ældre har som regel brug for særlig vejledning om, hvilken træningsform og –dosis, de kan tåle. De har ofte også brug for, at der er nogen, der ”finder” dem og hjælper dem i gang, da tanken om at skulle til at dyrke motion kan være meget uoverskuelig, når man er fysisk svækket. Endelig kan de have brug for hjælp til transport, hvis de rette træningstilbud ligger for langt væk til, at de kan komme derhen ved egen drift. Som kommune bør man derfor sætte ind i forhold til tidlig opsporing af de, der har hjælp behov, og god og let adgang til målrettede træningstilbud, hvor den enkelte ældre kan få individuel vejledning om den rette træningsdosis og form. Det er aldrig for sent at træne, og fysisk aktivitet har så mange positive effekter, at det bør være en mulighed for alle – uanset alder og funktionsevne.