Ældre i kø til plads på plejehjem

FJERRITSLEV:For øjeblikket venter 10 ældre borgere i Fjerritslev på at få en plejehjemsbolig på Solgården, og ventelisten har set sådan ud i nogen tid, erkender socialudvalgsformand Per Halsboe-Larsen (S). - Tingene har ændret sig meget på et par år. For to år siden havde vi brug for flere ældreboliger. Nu har vi brug for flere plejehjemsboliger, men vi får ikke mere plads, før ombygningen af Solgården er færdig, siger han. - Aldersfordelingen i befolkningen ændrer sig. Vi bliver ældre, og dermed er der også flere syge og svage. - Det er beklageligt, at vi ikke kan tilbyde ældre mennesker, der er visiteret til plejehjem, en bolig, men vi sørger for dem så godt vi kan, med hyppige besøg, kaldeanlæg osv., tilføjer Per Halsboe-Larsen. Ombygningen af Solgården skrider i øvrigt planmæssigt frem. Byggeriet ventes at være færdigt næste sommer.