Socialforsorg

Ældre kan snart vælge frit

Navne på private firmaer, der ønsker at servicere ældre ligger nu klar

AABYBRO:Senest 1. maj har de ældre i Aabybro Kommune mulighed for frit at vælge, hvem der skal hjælpe med rengøring og pleje. To private firmaer har budt ind på hjemmeplejen, og det drejer sig om Blæksprutten i Hjørring, som både vil tilbyde hjælp til rengøring og pleje, samt Elite-Miljø i Horsens, der kun tilbyder rengøringshjælp. Der var ellers otte private leverandører, som fik tilsendt godkendelsesmaterialet, men altså kun to af dem har taget imod tilbuddet. Ansøgningerne fra de to private firmaer skal nu behandles i et godkendelsesudvalg, som er nedsat af socialudvalget og består af socialchef Leif Sørensen, sygeplejefaglig leder Dorthe Olesen og ældrechef Bente Hansen. Udvalget mødes første gang 10. marts, hvor de vil vurdere de enkelte ansøgninger udfra de krav, kommunen har opstillet. Herefter vil udvalget udarbejde en indstilling til socialudvalget, der træffer den endelige beslutning. Hvis firmaerne lever op til kvalitetskravene, har kommunen pligt til at godkende begge leverandørere. Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) havde forventet, at der var flere, som ville byde ind på hjemmeplejen, men er ikke skuffet. - Det er en opstartsfase, så det er naturligt, at der ikke er så mange. Det vigtigste er også, at de ældre har en anden mulighed, og så er antallet af firmaer ikke så væsentligt. Men jeg regner ikke med, at særlig mange vil benytte sig af private firmaer, for generelt er der stor tilfredshed med kommunens service, siger han. Efter godkendelsen vil der blive udarbejdet informations-materiale, som sendes ud til de ældre i Aabybro Kommune. Ifølge ældrechef, Bente Hansen, kan godkendelsesudvalget måske nå at have en indstilling klar, når socialudvalget holder møde næste gang 19. marts, men ellers senest 9. april. Det frie valg på ældreområdet er en ny lov som trådte i kraft 1. januar i år. Det giver mulighed for ældre selv kan vælge om hjemmehjælpen skal komme fra kommunen eller et privat firma. Det er stadig kommunen, der har ansvaret for hjælpen og som visiterer til hjælpen, og kommunen fremsætter også de kvalitetskrav og retningslinier, som de private leverandører skal følge.