Ældre klarer sig socialt godt

Færre ældre borgere end tidligere vælger et kommunalt besøg, viser opgørelse

HIRTSHALS:Rigtig mange ældre har et godt socialt netværk, og i store træk klarer de sig selv. Sådan lyder statusbedømmelserne ud fra besøg hos omkring 344 borgere i Hirtshals kommune. Det er kommunens socialforvaltning, der til det politiske socialudvalg har meldt ind, at antallet af borgere, der sidste år sagde ja til et forebyggende hjemmebesøg er gået meget ned. Mens besøgsprocenten i 2002 var 66,6, var tallet sidste år 51,8. Besøgene har alle været til borgere på 75 år eller derover. Politisk er det nu vedtaget, at der fra årsskiftet skal tilbydes alle borgere forebyggende hjemmebesøg - og ikke som tidligere blot til borgere over 75 år. Livssituation Besøgene foregår i de ældres eget hjem og har til formål, at drøfte den pågældendes aktuelle livssituation og hjælpe de ældre til bedre at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet længst muligt. Det er også her, den ældre kan få gode ideer til hjælpemidler, der vil lette hverdagen - og ikke mindst at få bestilt for eksempel en rolator. Der ud over har de forebyggende hjemmebesøg også den vigtige funktion, at der tales meget - for eksempel om sorg i forbindelse med tab af en pårørende. Men meget tyder nu på, at de ældre selv er så godt socialt fungerende, at færre og færre vælger at ty til den form for kommunal hjælp. Sidste år blev der givet vejledning til 140 borgere. Heraf var der 12, der ønskede en plejebolig, mens 63 blev henvist til enten egen læge eller hjemmeplejen. Yngre ældre Ældrerådet mener, at det kan skyldes, at borgerne er ”yngre” nu og ikke har så meget brug for vejledning og information, idet de selv har et stort netværk og er bedre informeret end for få år siden. Undersøgelser viser dog, at regelmæssige besøg giver mulighed for at opfange eventuelle problemer, inden de bliver mere alvorlige og eventuelt behandlingskrævende. - Det er vores indtryk, at lang de fleste af kommunens ældre borgere har et godt socialt netværk at trække på og langt hen ad vejen kender deres rettigheder til at få for eksempel hjælpemidler - og dermed et øget og positivt livsindhold, siger socialudvalgsformand Arne Jensen (UP). Gælder nu alle Socialudvalget har tidligere i forbindelse med en sparerunde vedtaget, at besøgene i kommunen kun omfatter alle over 75 år, der ikke er brugere af kommunens hjemmepleje - og selv om det nu er vedtaget, at alle borgere - uanset alder - nu skal have den mulighed, så følger der ikke flere penge med til at løse opgaven. Det vil sige, at jo flere der benytter sig ordningen med de forebyggende hjemmebesøg, jo større bliver merforbruget af de normerede medarbejdertimer.