Ældre må betale mere for varm mad

Prisen stiger og der er udsigt til færre pladser på plejehjemmene

Ældreforhold 10. september 2002 08:00

HOBRO: Kommunens ældste borgere må også bære byrder på deres skuldre, hvis Hobro Byråd skal få sit sparebudget til at hænge sammen. Budgetforslaget, som byrådet førstebehandler i aften, indebærer blandt andet, at en portion varm mad fra kommunens madordning stiger fra 40 til 45 kroner. På årsplan betyder stigningen, at f.eks. pensionister må slippe omkring 1800 kroner mere af folkepensionen for at få den daglige portion sovs og kartofler. Den nye madpris vil give Hobro Kommune godt 450.000 kroner om året i ekstra indtægt. Et kærkomment beløb til at lukke en del af hullet på 35 millioner kroner, som er sparekravet for at få budget 2003 til hænge sammen. Socialudvalgets formand, viceborgmester Hans Poulsen (S), påpeger, at prisen for den kommunale mad ikke er steget i flere år. Han understreger også, at der indtil videre kun er tale om forslag. Intet er vedtaget endnu. Mindre rengøring Hvis budgetforslaget bliver til virkelighed, mærker ældreområdet også sparetiderne på plejehjemmene. Fra 2004 skal seks plejehjemspladser nedlægges, hvorved kommunen sparer 1,4 millioner kroner om året. - Der er tale om at lukke seks pladser i den gamle del af Hobro Alderdomshjem. Det er stuer, som er totalt utidssvarende. De færre plejehjemspladser bliver et element i en større revision af ældreområdet. F.eks. kan der blive tale om at ændre plejepladser til ældreboliger som f.eks. på Odinsgården i Onsild, siger Hans Poulsen. Budgetforslaget opererer desuden med en reduktion på 20 timer i terapeutgruppen, der står for genoptræning på ældreområdet. Socialudvalget har indtil videre også mindre rengøring på Hobro Alderdomshjem som en sparemulighed. Konkret er der tale om at nøjes med rengøring hver anden uge i stedet for som i dag hver uge. Et andet forslag skal forlænge perioden for afvikling af personalets ferie for at spare på ferieafløsere. Der kan også blive tale om, at hjemmeplejen tager på færre besøg i aftentimerne. På plejehjemme Solgaven og Toftegården er der lagt op til at skære i personalet for omkring 400.000 kroner hvert sted. Det svarer til i alt tre stillinger. Socialudvalgsformand Hans Poulsen mener, at det er lykkedes at lave et budgetforslag, hvor besparelserne er spredt så meget ud, at man undgår de store negative konsekvenser. Demonstration Den spareplan, som budgetforslaget er et udtryk, rammer bredt i hele det kommunale system. Både skolerne, børnepasningsområdet og centraladministrationen må holde for. Men planen er allerede under kraftig beskydning fra borgere og personale. Når byrådet samles i aften, vil medlemmerne formentlig blive mødt af en større skare forældre og ansatte fra institutionerne. Forældrerådene i alle sfo'er har nemlig opfordret forældrene til at møde op til byrådsmødet og demonstrere mod de planlagte besparelser.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...