Aalborg

Ældre og gangbesværede har det svært

FALDULYKKER:Tager byrådet Aalborg Kommunes tilgængelighed for alle alvorligt? Aalborg Kommunes veje og stier er ikke tilstrækkeligt vedligeholdt. Gangbesværede har rundt om i kommunen store problemer med den manglende vedligeholdelse af eksempelvis fortove, veje og stier, samt stejle opkørsler til fortovene. Løse fliser og huller gør mange usikre på at færdes ude. Alle, også gangbesværede, har ret til at komme ud og røre sig uden at risikere liv og lemmer. Har kommunen overhovedet tænkt på, at der i høj grad er brug for flere bænke, ordentligt lys og vedligeholdte stier? På ældrerådets sidst afholdte temadag i byrådssalen i Aalborg viste den manglende tilgængelighed sig tydeligt. Nogle af deltagerne måtte eksempelvis hjælpes op og ned ad trapper, og andre kunne ikke deltage i gruppearbejdet på grund af samme problem. Denne dag virkede elevatoren i huset nemlig ikke. Faldulykker har store konsekvenser for især ældre- og gangbesværedes livskvalitet. Undersøgelser viser, at næsten halvdelen af ældre over 80 år er udsat for faldulykker. En del får hoftebrud, som har store menneskelige omkostninger. Snart bliver det vinter og sneen dækker de ødelagte fliser og fortove. Hvor mange skal falde og brække arme og ben, før der sker forbedringer på vore veje, stier og fortove? Vi opfordrer derfor Aalborg Kommune til at fokusere på faldforebyggelse ved snarest at forbedre vedligeholdelsen af kommunens stier, veje og fortove.