Ældre og handicappede må undvære hjælp

Ældre- og Handicapforvaltningen indfører nødberedskab

AALBORG:Mange tusinde ældre og handicappede må i morgen, onsdag, undvære deres sædvanlige besøg fra hjemmeplejen. På grund af vejret har Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning besluttet at gå over til et nødberedskab, hvor kun de allermest trængende får hjælp. Opgaver som rengøringshjælp og tøjvask er desuden udskudt på ubestemt tid, og udbringning af mad til ældre og handicappede berøres måske også. - Madudbringningen tager vi stilling til i morgen, hvor vi vil tale med chaufførerne, siger Ældre- og Handicapforvaltningens chef, Kristian Cronwald, der forventer, at maden nåede ud i dag - dog med forsinkelser. - Især omkring Nibe, Sejlflod, Kongerslev og Ellidshøj har det været svært at komme frem, fortæller ældrechefen. Her til eftermiddag har ansatte i Ældre- og Handicapforvaltningen tralvt med at lave lister over hvilke borgere, der har så akutte behov for pleje, at de skal omfattes af nødberedskabet. Det kan for eksempel være mennesker, der er afhængige af hjælp til at komme på toilettet eller har brug for et natligt tilsyn. - Men de fleste opgaver kan udskydes til senere, siger ældrechefen og nævner som eksempel hjælp til at komme i bad eller levering af ekstra af medicin. Alle berørte vil få en opringning fra kommunen, og opstår der noget akut, kan de ringe til hjemmeplejens vagtcentral, der er bemandet med en person døgnet rundt. Omkring 1.000 borgere får dagligt leveret mad i Aalborg Kommune. Knap 8.000 får hjælp til rengøring og tøjvask. Omkring 3.500 er visiteret til hjemmepleje og cirka 4.500 er visiteret til hjemmesygepleje.