Ældre på barrikaderne

Aalborg er også med, når FNs Ældredag mobiliseres torsdag til ældredemonstration.

Temaet er "Mod et samfund for alle aldre", og det er samtidig 10-året for FNs ældremarkering. Der bliver demonstration på Gammeltorv, arrangeret af Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke. Arrangørerne håber, at ældreklubber, pensionistforeninger og alle andre, der er interesserede i ældres forhold, møder op. Der bliver taler af byrådsmedlem og formand for LO Aalborg, Anna Kirsten Olsen, og Eddy Marrup, formand for Ældremobiliseringens distriktsudvalg og kandidat til Brønderslev Ældreråd. Demonstrationen begynder kl. 13. På samme tidspunkt indledes et temamøde i Gug Plejecenter. Her vil ældrerådmand Tina French tale om visioner for ældrepolitik og tidligere socialminister Bent Rold Andersen give bud på ældres vilkår nu og i fremtiden. Plejehjemsleder Anita Ladegård, Bo- og Aktivitetscenter Solgaven i Vejle, forholder sig til emnet "Kan moderne værdier praktiseres i omsorgssektoren".