Socialforsorg

Ældre privatiseres

Vi er nok mange, som er utrygge ved fremtidens privatisering af vores ældre i hjemmeplejen, eftersom arbejdskraften til hjemmehjælp i fremtiden ser sort ud

HJEMMEHJÆLP:Vi er nok mange, som er utrygge ved fremtidens privatisering af vores ældre i hjemmeplejen, eftersom arbejdskraften til hjemmehjælp i fremtiden ser sort ud. Fremover skal ældre måske selv til at sørge for deres hjemmepleje, hvor VK-regeringen giver den enkelte ældre en pose penge, så de selv kan bestille deres hjælp offentlig eller privat. Når der bliver mangel på hjemmehjælpere, kan man nemt forestille sig en garanti i den private hjemmepleje på lige fod med den, som er gældende på privathospitalerne i dag. (Du kommer i første række, derefter de andre?) På den måde forsvinder arbejdskraften fra det offentlige system over i det private system. Er det så igen de beskedne ældre borgere uden de store midler, som må nøjes med den beskedne hjemmehjælp, som bliver tilovers? I dag er hjemmehjælpen gratis og ens for alle rent servicemæssigt. Hvordan bliver fremtidens hjemmepleje i takt med privatiseringen? Amerikanske tilstande – hvem ved?