Ældre Sagen forsvarer lånemulighed

DET NY AALBORG: De ældre benytter sig af loven. De udnytter den ikke. Bjarne Skøtt Hansen, formand for Ældre Sagen i Aalborg, vender sig imod den kritik, der lyder af ældre, der får indefrosset ejendomsskatter og forbrugsafgifter. - Loven er jo lavet for at blive brugt, og det er ikke alle ældre i eget hus, som er velhavende. Der er nogen, som har spinket og sparet hele livet for at få råd til at bo i eget hus, og det er godt, at de har mulighed for at få indefrosset ejendomsskatten, så de kan blive boende. De kan jo ikke æde mursten, siger lokalformanden. Bjarne Skøtt Hansen anerkender, at der sket en stor værdistigning på ejerboligmarkedet, og at mange har fået pæne friværdier at låne i. - Men samtidig er ejendomsskatten jo også steget, og i denne del af landet er der mange, som sætter en ære i at have betalt huset ud, når de går på pension. De skal de vel ikke straffes for. Bjarne Skøtt Hansen peget på, at markedet byder på mange nye lånemuligheder, for eksempel afdragsfrie lån, men det er op til politikerne at vurdere, om der skal ske en stramning. - Det er jo ikke anderledes med børnefamilierne. Alle får børnecheck uanset om de har brug for det eller ej.