Ældre Sagen i Hirtshals vil vide mere

Utilfredshed med socialudvalgets svar på anvendelsen af midler fra Ældrepakken

HIRTSHALS:Hvad skjuler socialudvalget? Det spørger Ældre Sagens fomand i Hirtsthals Erik Borup Madsen om. Han har gennem et langt forløb forsøgt at få klarhed over, hvordan Hirtshals Kommune anvender de midler, som staten via den såkaldte Ældrepakke siden 2002 har stillet til rådighed for kommunen. - Midlerne er og var tiltænkt anvendt til bedring af de ældres forhold. Men vi er bestemt ikke tilfredse med de svar, vi har fået på vore mange henvendelser til socialudvalget . Og det er ikke småpenge, det handler om. I 2002 og 2003 fik Hirtshals Kommune 1. 380.000 kr., i 2004 1.452.000 kr. og for 2005 er tildelingen 1.525.000 kr., fortæller Erik Borup Madsen. Han og Ældre Sagen i Hirtshals vil meget gerne have garanti for at disse midler anvendes til gavn for de ældre, som det er pakkens formål. Svarene fra socialudvalget er imidlertid ikke tilfredsstillende. Midlerne i 2002 blev brugt til dækning af et konstateret overforbrug. I 2003 blev der oprettet fire nye stillinger i ældreplejen til en udgift på 880.000 kr, der kom flere lever på social- og sundhedsuddannelse. Udgift 621.000 kr og så kostede det at indføre fritvalgsordningen. 300.000 kr. til et konsulentfirma. I 2005 ansætter kommunen en IT-medarbejder til ældreområdet. - Det skulle gerne gøre, at vore ansatte i ældreplejen kan koncentrere sig om det primære, nemlig plejen, siger Arne Jensen (UP). - Vi er selvfølgelig glade for de fire nye stillinger. Men mon ikke det var stillinger, der skulle oprettes uanset ældrepakke eller ej, siger Erik Borup Madsen. Det er socialudvalgsformand Arne Jensen bestemt ikke enig i. -Havde vi på prioriteringsseminaret ikke kunnet henvise til ældrepakken, tror jeg ikke disse stillinger var blevet oprettet, siger han. Ældre Sagen har gennem det sidste halve år forsøgt at få socialudvalget med til at holde et offentligt møde omkring ældrepakken og dens anvendelse i Hirtshals Kommune. -Arne Jensen har været positiv, men der er ikke sket noget. Hertil siger Arne Jensen, at udvalget én gang tidligere har været med til et sådant offentligt møde med Ældre Sagen. - Det blev bestemt ikke noget tilløbsstykke. Foruden udvalgsmedlemmerne kom der fire-fem stykker mere. Så udvalget er ikke særligt forhippet på den slags. Men jeg stiller mig meget gerne til rådighed, og jeg vil snarest tage fornyet kontakt til ErikBorupMadsen, lover udvalgsformanden.