EMNER

Ældre Sagen mangler IT-instruktører

HJØRRING:Før jul var IT-underviser Ole Grau fra Ældre Sagen ikke nogen glad mand - i hvert fald ikke hvad angår antallet af ældre, der ville lære om den fagre nye verden. Hver tirsdag og torsdag indfandt han sig i Forsamlingsbygningen i Østergade, men der kom stadig færre ældre med hang til IT, hvorfor han overvejede at droppe den ene undervisningsdag. Men efter jul ændrede tingene sig, og fra at være en lidt trist mand hvad angår fritidsbeskæftigelse, er humøret nu drejet omkring. - Før jul var jeg meget nedtrykt, men der kommer i øjeblikket fem til otte hver tirsdag og torsdag, og det er rigtig godt, siger han. I Poulstrup, hvor Ældre Sagen står for IT-undervisning hver mandag, kommer der 14-16 hver gang - hvilket har været uændret i et stykke tid. Ole Grau har undervist i brug af computere i Ældre Sagen i lidt over to år, og han er nu i den situation, at skal til at søge efter frivillige instruktører, der kan hjælpe med undervisningen. - Vi overvejer et samarbejde med de undervisere, der er i Netcafeen i Lønstrup og på Vellingshøjcentret i Hjørring, således at tingene bliver mere overskuelige for os alle sammen - og så mangler vi altså flere instruktører, siger han. De ældre, der søger hjælp til at bruge en computer, er på vidt forskellige niveauer - lige fra et behov for at finde startknappen til mere komplicerede brugerniveauer. Og alle er lige velkomne, idet Ole Grau indretter sin undervisning og vejledning efter brugerens behov.