Ældre Sagen vokset til 620 medlemmer

FJERRITSLEV:Med en medlemsstigning fra 600 til 620 har Ældre Sagen i Fjerritslev nu 7,5 procent af samtlige borgere i kommunen som medlem, oplyste formanden Anton Søgaard Jeppesen i sin beretning på årsmødet. Mødet fandt sted i Aktivitetscenteret og havde samlet 90 af foreningens medlemmer. Søgaard Jeppesen omtalte årets arrangementer, hvor de populære søndagscafeér gang på gang samlede fuldt hus. Influenzavaccinationen, der sidste år blev foretaget af et lægehold udefra, havde stor søgning. 518 blev prikket, men desværre kom de ældre på Solgaarden selv til at betale for vaccinationen. - Det må vi søge at gøre noget ved til næste gang, sagde formanden. Efter formandens beretning fortalte Anna Lise Andreasen om arbejdet i med besøgsvenne- og ledsagetjenesten, hvor man for tiden er i den usædvanlige situation, at der er ledige besøgsvenner. - Ledsagetjenesten er en stor succes. Mange ældre gør brug af en ledsager, når man skal på lægehus, apotek eller til speciallæge. Vi er glade for ordningen, for det giver tryghed at have en at holde i hånden, sagde Anna Lise Andreasen. Kasserer Henry Thomsen fremlagde regnskabet, der balancerer med 58.924 kroner og udviser et lille overskud på 263 kr. Formuen udgør herefter 35.642 kr, hvilket Henry Thomsen høstede ros for. Det er nemlig bestyrelsens målsætning at have en likvid kapital på 35.000 kr., og med et udsving på under 300 kroner må det siges, at dette mål er nået, lød det fra dirigenten. Søgaard Jeppesen og Anna Lise Andreasen blev genvalgt til bestyrelsen. I stedet for Johannes Nielsen, der ikke ønskede genvalg, valgtes Ingrid Christiansen. Til suppleanter valgtes Ingrid Kjeldgard og Jørgen Jensen. Bestyrelsen har uændret Søgaard Jeppesen som formand, Johan Svaneborg som næstformand og Henry Thomsen som kasserer. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Rie Møller, Signe Røge, Ingrid Christiansen og Anna Lise Andreasen. Efter årsmødet blev de fremmødte trakteret med gule ærter, og så hyggede forsamlingen sig med fællessang med Ketty Jeppesen ved klaveret og Johan Svaneborg som forsanger.