Hou

Ældre skal gøres mere synlige

VALG:Mandag 26. februar havde Gordon Thøgersen et indlæg i NORDJYSKE, hvor han er noget fortørnet over at jeg havde kaldt sammenlægningældrerådet” en grå masse” G.T. glemmer blot, at helheden var, som jeg skrev 21. februar i NORDJYSKE, at ældre skal synliggøres, og at det kun var formanden Ove Christensen, der har været synlig og har gjort det fortrindelig. Jeg læser mere G.T. s indlæg som ren valggas, da jeg ikke mindes hverken læserbreve eller andre tiltag fra G.T. f.eks. omkring madordningerne, hvor borgerne i den gamle Aalborg kommune fik en prisstigning på 5 kr. om dagen, ej heller har der været kommentarer at der over de næste 30 år skal afdrages 12,5 mill. Kr. til Musikkens Hus plus 10 mill. Kr. årlig til drift. G.T. er også tavs omkring borgerne i Hou, der ønsker positiv særbehandling i forhold til transport til aktivitetscentrerne. Hvor man i den øvrige kommune skal betale de første 300 kr. selv, jeg mener helt klart at borgerne fra Hou har frivilligt stemt sig ind i Aalborg kommune så derfor ingen særrettigheder.