Socialforsorg

Ældre skal have nej til ekstra hjælp

Ældre må ikke købe ekstra hjemmehjælp af kommunen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bruno Müller (S) er utilfreds med, at kommunen ikke må levere ekstra ydelser på samme vilkår som private leverandører. Arkivfoto: Bent Jakobsen

FREDERIKSHAVN:Hvis fru Hansen ønsker en hovedrengøring i sit hjem, og hun ikke er visiteret til det, kan hun ikke få sin kommunale hjemmehjælper til det, selv om fru Hansen gerne vil betale for det. Det er konsekvensen af det svar, som velfærdsministeren netop har sendt til Frederikshavn kommune. Spørgsmålet kom fra byrådet, hvor et flertal har ønsket at give den kommunale hjemmepleje samme vilkår som de private leverandører har, nemlig at man som borger kan købe ekstra ydelser ved siden af de ydelser, man er visiteret til. - I dag er den sådan, at den kommunale hjemmehjælp skal henvise til en privat leverandør, hvis nogle klienter ønsker at få ekstra hjælp. Det er der mange ældre, som ikke kan forstå, og det er da også en urimelig forskelsbehandling, siger Bruno Müller (S), som rejste debatten i byrådet. Det skete efter at partiet Venstre i foråret, på baggrund af mange kommuners ønsker, begyndte at overveje, om det skulle være muligt for kommunerne at tilbyde de såkaldte tilkøbsydelser. Men nu er partiet af en anden holdning. I hvert fald er svaret fra velfærdsminister Karen Jespersen (V) klart: - Vi har i regeringen truffet beslutning om ikke at åbne op for kommunale tilkøbsydelser på hjemmehjælpsområdet. Ikke tilfreds med svar Ministeren begrunder sit svar med, at kommunale tilkøbsydelser ville være et brud med, hvad der traditionelt set er et kommunalt ansvarsområde, og at det ville være ensbetydende med, at kommunen drev selvstændig erhvervsvirksomhed. De begrundelser kan Bruno Müller ikke bruge til noget. - Det er jo i forvejen kommunen, der har ansvaret på området, også selv om de ældre vælger private leverandører af hjemmehjælp. Så jeg har svært ved at se, hvorfor vi ikke må servicere vores borgere, som vi gerne vil - og som borgerne også gerne vil, siger han. Ministeren skriver desuden i sit svar, at hun ikke kan se, at der er uheldig forskelsbehandling mellem de private og kommunale leverandører. - Jeg mener ikke, at tilkøbsydelser er en forudsætning for, at kommunerne kan konkurrere på lige ford med de private leverandører eller at reglerne skaber problemer for borgerne, skriver Karen Jespersen. Bruno Müller mener svaret er bevis for, at regeringen vil holde hånden over de private leverandører, hvoraf mange for tiden klager over for lave takster, og dermed for få penge i at levere privat hjemmehjælp.