Lokalpolitik

Ældre skal i bad efter behov og ønske

Byrådsmedlem, Dansk Folkeparti FLEKSIBILITET: H.P. Andersen skriver 18. december om bad og rengøring hos ældre. Et punkt vi havde på byrådets dagsorden 18. december på SF"s foranledning. Under debatten talte jeg ud fra mine erfaringer som læge for betydningen af et dagligt bad. Mange ældre mennesker er opvokset i et hjem uden badeværelse og i en tid, hvor det ugentlige bad i en balje i køkkenet var normal standard. Ofte har jeg set, hvorledes ældre mennesker udvikler eksem på forskellige steder i hudfolder. Under brystet hos kvinder, i skridtet hos begge køn eller bag ørerne. Selv ville jeg meget nødigt undvære det daglige bad og det rene undertøj. Det er dog ikke alle ældre, der ønsker at komme i bad dagligt Under debatten svarede Erik Janum, at man med krav fra læge eller plejepersonale kan få hyppigere bad. Byrådsmedlem Lilli Olsson, som er sygemedhjælper gjorde her opmærksom på, hvad jeg godt ved, at mange ældre protesterer voldsomt, når de skal vaskes. Ofte er det en kamp for plejepersonalet, at få en bruger til at lade sig bade. Da jeg jævnligt oplever, at mennesker henvender sig til mig for at få hjælp i sociale problemer, og da jeg nu er læge, så ønsker jeg ikke at binde mig til bad to gange om ugen. Meget taler for en fleksibel ordning. Jeg vil frit kunne argumentere for og ordinere dagligt bad, om det er nødvendigt, som i H.P. Andersens tilfælde. Jeg kan forsikre H.P .Andersen, at jeg ikke er bange for hverken socialister eller kapitalister. Begge dele betragter jeg som psykiske lidelser uden for den sunde fornuft. Jeg ønsker et samfund for mennesker.