Ældreforhold

Ældre skal levendegøre Han Herred

Naturcentrets aktiviteter skal forbedres med hjælp fra seniorer

FJERRITSLEV:De ældre i Fjerritslev Kommune skal være med til at gøre en række af Han Herred Naturcenters aktiviteter mere interessante. De ældre inviteres til at være med i en hel t ny aktivitet, hvor de skal være med til at formidle kultur og natur. En levendegørelse af Han Herred. - De ansatte på naturcentret - de professionelle - er selvfølgelig i stand til at fortælle om områdets kultur og natur. Men det vil selvfølhgelig blive endnu bedre og mere interessant, hvis vi kan supplere med bidrag fra lokale folk, siger Sigurd Christensen, centerleder på naturcentret. - Det kan være bidrag om håndværk, dialekt eller natur. Vi vil gerne arrangere mange flere ture i området, og jeg er sikker på, at turene får et kvalitetsløft, hvis vi udover den professionelle formidler også kan have en lokal formidler med til at fortælle på turen. Det gør det hele mere autentisk, siger han og tilføjer, at man også kan forestille sig de ældre medvirke i forbindelse med temadage. Det er Rørbæk-centret, der har udviklet den ny ældre-aktivitet, som nu tilbydes de ældre i Fjerritslev i samarbejde med naturcentret. Tirsdag 14. juni om formiddagen bliver der mulighed for at høre nærmere om projektet på naturcentret. Karen Winther fra Rørbæk-centret vilpå mødet orientere nærmere om ideen. Og Johan Svaneborg vil fortælle om glæden ved at være lokal natur- og kulturformidler. De ældre får ikke betaling for at medvirke som formidler.