Ældre skal sikres adgang til kulturhus

SÆBY:Ældrerådet havde flere højaktuelle punkter på dagsordenen på sit seneste møde. Man brugte megen tid på at drøfte den kommende kommunesammenlægning, og specielt hvordan man fremtidssikrer nærdemokratiet for de ældre. I forbindelse med forbedring af forhold for gående i Grønnegade og på Torvet er der aftalt et møde mellem ældrerådet repræsenteret ved Vagner Melgård og Anker Pedersen og teknisk udvalg og handelsstandsforeningen. Ældrerådet ønsker, at der tages nødvendige hensyn til ældre medborgeres mulighed for at få adgang til det nye kulturhus og en kommende svømmehal i Sæby. Rådet vil tage kontakt til de respektive repræsentanter for byggerierne. Ældrerådet har desuden kontaktet socialudvalgsformand Hanne Christensen (V) om ældrerådets samarbejde med socialudvalget. Henvendelsen har medført, at formanden for ældrerådet, Inger Persson, og socialudvalgets formand Hanne Christensen vil mødes før hvert ældrerådsmøde for at udveksle synspunkter.