Ældre skal til stemmeboxen

Ældrerådsvalg byder på nyvalgmetode. Kun personlige stemmer tæller.

EMNER 20. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: 12. november 2003 er der valg til Ældrerådet, og som noget nyt har man besluttet, at der kun bliver en lang liste med samtlige kandidater og dermed bliver det kun personlige stemmetal, der afgør om man bliver valgt til Ældrerådet. - De andre gange har kandidaterne været opstillet på lister for eksempel Sydbyens liste eller Ældre Sagens liste, men den nye metode finder jeg mest demokratisk. De, der får flest stemmer, bliver valgt. Det forklarer Ældrerådets nuværende formand Per Bruun, der ligesom seks ud af ni af Ældrerådets medlemmer har valgt at genopstille. Han kommer til at stå langt oppe på listen, da kandidaterne bliver opstillet i alfabetisk rækkefølge. Ved de to tidligere valg til Ældrerådet har man fordelt pladserne efter listernes samlede stemmer, sådan som man gør ved kommunalvalget, og når stemmerne så var fordelt på listerne, gik pladserne så til de kandidater, der havde fået flest personlige stemmer på listen. I alt skal der vælges ni medlemmer af Ældrerådet og ni suppleanter. Frem til 8. oktober klokken 14.30 kan alle melde sig som kandidater, og hvis man er interesseret at stille kandidater op, så kan listerne rekvireres på alle kommunens aktivitetscentre samt på Frederikshavn plejehjem og Gigtplejehjemmet. - Men for at stille op skal man være fyldt 60 år på valgdagen, have fast bopæl i Frederikshavn kommune og have ti venner, siger Per Bruun og forklarer, at kandidaten skal aflevere en liste med ti stillere. Kriterierne for at kunne stemme 12. november er de samme som for kandidaterne. Man skal være fyldt 60 år og bo i kommunen. Det nye Ældreråd skal sidde i fire år fra 1. januar 2003 frem til 31.12 2006.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...