Ældreforhold

Ældre skal vælge madleverandør

Køkkenet på psykiatrisk sygehus samt privat firma er klar med maden

BRØNDERSLEV:Hjemmeboende pensionister i Brønderslev Kommune skal ikke længere have varmt mad leveret fra kommunens to plejehjemskøkkener. Fra 1. november kan de ældre vælge af få mad tilberedt i centralkøkkenet på Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev eller mad tilberedt af firmaet Medirest fra Tjele. Byrådet vedtog onsdag aften at godkende de to leverandører til madservicen. Og det er ensbetydende med, at hjemmeboende pensionister får mulighed for at få en dagens varme ret leveret til en mindstepris på cirka 35 kroner.Prisen er inklusiv det kommunale tilskud. Hidtil har det været de to kommunale køkkener på plejehjemmene Risagerlund og Rosengården, der har stået for madproduktionen til hjemmeboende pensionister. Det vil køkkenerne fortsat gøre til alle kommunale plejehjem. Grunden til at madproduktionen til hjemmeboende pensionister udliciteres er, at kommunen skulle ud med store investeringer i et nyt storkøkken, hvis de arbejdsmiljømæssige krav skulle overholdes. - Som en klar tilhænger af større valgfrihed for borgerne, glæder jeg mig over, at vi nu har udliciteringen af madproduktionen på plads. Brugerne kan frit vælge mellem to leverandører, og der bliver rent faktisk mulighed for billigere mad end i dag, fortæller formand for social- og sundhedsudvalget Birgitte Josefsen (V) i en pressemeddelelse. - Beslutningen giver borgeren mulighed for at sammensætte den ordning, der passer vedkommende bedst. Nogle spiser meget, nogle spiser lidt. Nogle vil gerne have mad hver dag, andre vil hellere stå for selv at varme den op igennem ugen. Borgerne - heller ikke de ældre - lader sig sætte i bås, og derfor er det godt med fleksible tilbud, tilføjer Birgitte Josefsen. Udliciteringen træder i kraft pr. 1. november i år, og alle brugere af madservice i dag modtager snart brev om forandringerne. Inden 28. september skal de have valgt en leverandør af madservice. Valget gælder kun de hjemmeboende pensionister, der er berettiget til madservice. Det bliver muligt at vælge mellem varm middagsmad, som leveres hver dag og kølemad, som leveres én gang ugentligt. Begge leverandører giver også mulighed for ekstra ydelser, som eksempelvis madpakker, øllebrød og supper. - Det er fortsat muligt at blive visiteret til at komme og spise på de to plejehjem. Jeg tror, at tilfredsheden med ordningen bliver stor. Er der noget, man som borger er i tvivl om, vil jeg opfordre til, at man kontakter visitationsafdelingen, tilføjer Birgitte Josefsen.