Arbejdsløshed

Ældre tilbage på arbejdsmarked

BESKÆFTIGELSE:Beskæftigelsen stiger landet over, og ledigheden falder drastisk. Beskæftigelsesregionerne melder om flaskehalse både inden for den private og offentlige sektor. Danmark har den næstlaveste ledighed inden for EU. Der er brug for alle hænder, og ledigheden falder - også inden for grupper, der traditionelt set har haft sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet – herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og indvandrere. Én stor gruppe nyder ikke så godt af den ellers generelle fremgang. Det er gruppen af personer over 55, som har tjent samfundet i 30, måske 40 år, men som p.g.a. en fyring efter disse mange år på arbejdsmarkedet har svært ved at vende tilbage. Mange år på arbejdsmarkedet har måske medført nedslidning – både fysisk og psykisk og nogle er måske ikke længere i stand til et 37 timers job, men kan sagtens klare et job med en kortere arbejdstid. Lovgivningen giver mulighed for 52 uger med supplerende dagpenge. Det giver fuldtidsforsikrede dagpengemodtagere mulighed for at arbejde på nedsat tid i et år. Hvis denne ordning udvides for personer over 55 år vil mange få mulighed for at fortsætte i deres arbejde og mange stillinger, som er svære at besætte fordi de er på under 30 timer, ville kunne overtages af denne gruppe, som måske, fysisk set, ikke længere er på fuld kraft. Dette opvejes dog til fulde af den erfaring og visdom, disse personer kan tilføre arbejdsmarkedet.