Ældre undgår store besparelser

Bred aftale om kommunens økonomi uden voldsomme serviceforringelser

PANDRUP:Nullermændene får ikke lov til at blive liggende længere end nu i pensionisters hjem næste år, og ældre skal ikke af flere hundrede kroner om måneden på grund af øget brugerbetaling. Det står klart, efter at Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået forlig om kommunens budget for 2004. Ældre- og handicaprådet advarede inden budgetseminaret på Hanstholm Kro politikerne mod at gennemføre store forringelser på ældreområdet, og resultatet er da også blevet, at den nuværende service opretholdes. Dog skal ældre betale mere for transporten til dagcentre. Hidtil har det kostet 10 kr. pr. gang, men fra januar stiger prisen til 20 kr. Men forslagene om for eksempel at forringe rengøringen, øge prisen for mad fra Centralkøkkenet og at lade apoteket overtage doseringen af medicin blev altså droppet. Som ventet var det spørgsmålet om en styrkelse af kommunens likviditet og omfanget af reduktioner på socialområdet, der kom i fokus. Faktisk var uenigheden så stor, at forhandlingerne fredag formiddag reelt var brudt sammen, men alligevel lykkedes det at blive enige om en aftale, der betyder, at der kan lægges 2,5 mio. kr. i kommunekassen næste år. - Vi ville gerne have styrket kassen med én-to mio. kr. mere. - Vi er blevet enige om et budget, der er knap så økonomisk ansvarligt, som Venstre havde ønsket, siger borgmester Flemming Jansen. Han er imidlertid tilfreds med, at der er budgetteret med et overskud på den ordinære drift på 4,3 mio. kr. For at styrke kassebeholdningen med mere end 2,5 mio. kr. pegede Venstre under forhandlingerne på at lade apoteket overtage medicindoseringen. En stigning i madprisen på fire kroner var også i spil. - Vi må konstatere, at socialdemokraterne er berøringsangste over for brugerbetaling, siger Flemming Jansen, der gerne havde set, at S havde sat mere fokus på, hvad revisionen har påpeget om kommunens økonomi, nemlig at der bør skabes større likviditet og overskud på driften. Socialdemokratiets gruppeformand Leif Stevn bekræfter, at partiet ikke var helt så interesseret i at styrke kommunekassen som Venstre. Han mener, at 2,5 mio. kr. er tilstrækkeligt i den situation, kommunen er i. - Hvis der skulle lægges flere penge i kassen, så ville det gå ud over ældre og børnefamilier, og det ville være helt urimeligt, siger Leif Stevn. Morten Marinus Jørgensen (DF), mener, at 2,5 mio. kr. ekstra i kommunekassen er i underkanten af, hvad han gerne havde set. Han erkender, at byrådet med forliget ikke har gjort det lettere at styrke likviditeten i 2005, hvor kommunen i øvrigt skal aflevere over fem mio. kr. til staten, fordi skatteindtægterne har været lavere end forventet. - Vi må håbe, at der kommer gang i hjulene, så skatteindtægterne øges igen, siger Morten Marinus Jørgensen.