EMNER

Ældre vil beholde ledsageordningen

FREDERIKSHAVN:Det var en tilfreds formand, Lena Sørensen, der kunne se tilbage på det forløbne år i lokalafdelingen af Ældre Sagen. Organisationen har nu 4.512 medlemmer i Frederikshavn-Læsø og på landsplan har Ældre Sagen meget tæt på en halv million medlemmer. - Ved vore egne arrangementer har vi flere gange op til 150 deltagere, og vores indlandsrejser er hver gang fuldtegnede og med ventelister, så medlemmerne må være tilfredse med vore tiltag. Derimod må vi konstatere, at udbuddet på udlandsrejser er så stort, at vi ikke længere kan samle deltagere nok lokalt, derfor har vi nu opgivet at arrangere flere. Vi har satset meget på, at rejserne skulle være ældrevenlige, med kort afstand til seværdigheder og elevator på hotellerne. Men når folk skal vælge rejser fokuseres der så meget på priserne, at vi ikke kan være med, sagde Lena Sørensen. De lokale afdelinger med bowling, badminton, bridge og sangkor har stadig meget stor tilslutning, og lederne af disse afdelinger yder en stort frivilligt og ulønnet indsats. - De nye kommunesammenslutninger slår nu også igennem på vores struktur, og vi skal fremover indgå i samarbejde med afdelingerne i Skagen og Sæby. I den forbindelse er der oprettet et koordinationsudvalg og det kører godt, så det ser vi ikke nogen problemer i, sagde formanden. Søren Rand, der er næstformand i hovedbestyrelsen, var valgt som årsmødets dirigent, og ud over at lede mødet, lovede han at bringe budskabet om, den lokale utilfredshed med kommunens beslutning om at droppe ledsageordningen for de ældste og svageste borgere, videre til hovedbestyrelsen. - Jeg er sikker på, at 4.512 lokale medlemmer og en halv million medlemmer på landsplan kan gøre indtryk på politikerne, så vi vil tage det op på næste hovedbestyrelsesmøde, sagde Søren Rand. På mødet blev der valgt to nye lokalkomitemedlemmer: Gitte Funch fra Frederikshavn og Knud Pedersen fra Gærum. To medlemmer: Jørgen Engelbreckt og Gunnar Allerslev ønskede ikke genvalg til komiteen. Gunnar Allerslev fortsætter dog foreløbig som kasserer, men nu ikke længere som stemmeberettiget medlem. Lokalkomiteen har endnu ikke holdt konstituerende møde, men det er på forhånd besluttet, at den nyvalgte Knud Pedersen skal afløse Jørgen Engelbreckt som lokalkomiteens presse- og IT-ansvarlige. På mødet orienterede Jette Overgaard og Sofie Olsen om de mange opgaver, som kommunens nye borgerservice kan hjælpe med. Den nye service indebærer, at det nu er slut med at blive ”kostet” rundt mellem de mange kommunale funktioner. Hans Henrik Frey orienterede om Bisidder-ordningen, hvor man kan få en hjælpende hånd ved møder med såvel private som kommunale institutioner. Komiteen går nu i gang med at tilrettelægge det kommende program og Lena Sørensen lovede, at der også denne gang vil blive både jazz-cafe og julekoncert, men at komiteen i øvrigt gerne modtager forslag til såvel foredrag som andre aktiviteter.