Ældre vil ikke i ældrerådet

} ÆLDRERÅDSVALG: Det står skralt til med interessen for at få én af de tre pladser i Mariagerfjord Kommunes ældreråd, der er til de ældre i den nuværende Hadsund Kommune. Kommunen har holdt to orienteringsmøder, på plejehjemmene Bernadotte- og Teglgården, med et samlet deltagerantal på én! Fristen for at melde sig som kandidat til valget udløber i morgen tirsdag klokken 12. Det lokale ældreråd havde peget på, at det helst så et ældreråd inden for de kommunegrænser, der snart fjernes, men byrådene i de fire fjordkommuner har lagt sig fast på et 11 m/k-stort Sammenlægningsældreråd, der i den første periode skal bestå af tre fra hver af de nuværende kommuner bortset fra Mariager, der efter Havndals "løsrivelse" må nøjes med to. Det er for os uvist om den uenighed er forklaringen på, at blot én vil vælges, men i hvert fald opfordrer Hanne Jensen, Hadsund Kommune, til at man benytter chancen til at kandidere. Valget til Sammenlægningsældreråd finder sted i perioden 8. november til 15. november, og sker ved brevafstemning. Landsbyer vil gerne have en politik } LANDSBYLIV: Als har tilsluttet sig de øvrige landsbyer i Hadsund Kommune, sådan at der er otte landsbyer med oplande, der med konsulentbistand skal have udarbejdet en landdistriktspolitik. Startskuddet - eller skuddene - bliver såkaldte visionsmøder, hvor borgerne skal samles for at diskutere deres bys muligheder, og hvordan man gør landsbyerne til - endnu - bedre steder at bo. Betingelsen er blot, at de står tidligt op, for alle seks visionsmøder er henlagt til søndag formiddage med start enten klokken ni eller halvti. Der lægges ud i Vive Forsamlingshus 30. oktober, og så følger møder i Børnenes Friskole i Visborg, den tidligere skole i Veddum, Als Hallens cafeteria, Multihuset i Øster Hurup inden der sluttes af i Skelund Midtpunkt. Det er også hensigten, at Glerup og Helberskov skal have sine fremtidsudsigter debatteret. Hensigten at konsulentfirmaet Upland skal gelejde borgerne gennem processen og medvirke til, at ordene bliver fulgt op af handling.