Ældre vil vide mere

} HIRTSHALS: Ældre Sagen i Hirtshals vil gerne vide mere om den såkaldte ”ældrepakke”, der blandt andet handler om frit leverandørvalg, fleksibel hjemmehjælp og personlig hjælpeordning. Ældre Sagen har derfor spurgt socialudvalget til en skriftlig orientering om i hvor høj grad byens borgere er blevet tilbudt disse ydelser, og hvormange der følgelig har taget imod. Desuden spørger Ældre Sagen til økonomien inden for området i Hirtshals og eventuelle tiltag for budgetlægningen for næste år. Grunden til henvendelsen fra Ældre Sagen er, at der inden for nærmeste fremtid planlægges et offentligt møde med henblik på en bred debat om virkningen af ”ældrepakken” i Hirtshals kommune. Socialudvalget har besluttet, at sende ældrechefens evaluering om ”ældrepakken” og notat desangående fra økonomichefen til Ældre Sagen. henry